Výročí farnosti Veverské Knínice

Pamětní deska ve Veverských Knínicích

Oslava největšího svátku celého roku, Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, byla ve farnosti Veverské Knínice obohacena ještě jedním prvkem - slavnostním požehnáním a odhalením pamětní desky k 750. výročí vzniku farnosti, které jsme oslavovali v minulém roce.

Uzavíráme jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Jiří Koch, vystoupení v kostele 6. 12. 2009 přede mší sv., jíž byl uzavřen vzpomínkový cyklus jubilejního roku

Před 20 lety k nám přišla svoboda

Se svatořečením Anežky České před 20 lety k nám přišla svoboda

Připomínka listopadových událostí z roku 1989 v úvodu mše sv. v knínickém kostele dne 18. 11. 2009, kdy jsme děkovali Bohu za dar svobody

Vážení přátelé, milé sestry a bratři! Dovolte, abych vás přivítal na slavení dnešní mše svaté. Koná se den po 20. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, kdy skončilo čtyřicetileté období komunistické totality a kdy se pro občany naší země otevřely dveře ke svobodě. Už to samo o sobě je důvodem k veliké radosti.

Farní odpoledne 6.12.2009

V neděli 6. prosince 2009 se na faře v Ostrovačicích konalo setkání farníků ze tří našich obcí. Bylo nás více než 60. Kromě zmíněných farníků přišli i vzácní hosté Helenka Malášková z Brna a manželé Žaloudkovi z Vídně.

Setkání začalo ve 14 hodin odpoledne. Prvním bodem, pro některé možná nečekaným, bylo požehnání nově rekonstruovaného sálu k setkávání.

Jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Uběhla víc jak polovina letošního roku a z naplánovaných oslav 750. výročí trvání farnosti v naší obci se nám jich podařilo uskutečnit odpovídající poměrnou část. Z hlediska organizátorů docela úspěšně, na celkové hodnocení je času dost. Zdá se, že i farníci všech tří obcí jsou s průběhem spokojeni. Jen velmi stručně vzpomenu některé z akcí zařazených do vzpomínkových aktivit:

Kalendárium podzim 2009

Farní den

5. 9. 2009

Prezentace farnosti a obce Veverské Knínice.

Biřmování

6. 9. 2009

10.00 - Při mši sv. ve Veverských Knínicích o. biskup Vojtěch Cikrle udělí dvaceti našim biřmovancům svátost biřmování.

Posezení při cimbálové muzice

6. 9. 2009

14.00 ve Veverských Knínicích v areálu u Hutků. Vystoupí Dětský folklórní soubor Jánošíček z Brna.

Dožínky

20. 9. 2009

Mše svaté na poděkování za letošní úrodu (obvyklý nedělní pořad mší sv.).

Setkání seniorů

23. 9. 2009

Kalendárium léto 2009

29. 3. 2009

Zahájení vzpomínkového roku

Při všech nedělních mších sv. bude zahájeno slavení jubilea 750 let vzniku farnosti Veverské Knínice. Věřící budou krátce seznámeni s dějinami farnosti Veverské Knínice a s akcemi, které se při příležitosti výročí chystají.

3. 4. 2009

Příležitost ke svátosti smíření

Kromě obvyklého zpovídání bude příležitost přijmout svátost smíření před Velikonocemi i od "cizího" zpovědníka, o. Dominika Eremiáše od 17.30.

4. 4. 2009

Setkání mládeže

Rok 2009 v zajetí kulatých výročí

Veverské Knínice - od historie nedávné k té nejvzdálenější a zpět do současnosti (aneb rok 2009 v zajetí kulatých výročí)

Na rok 1998 připadlo 80. výročí vzniku ČSR. Bylo to první kulaté výročí této události slavené ve svobodných poměrech po sametové revoluci. V Knínicích jsme se pokusili oslavy propojit s probíhajícím aktuálním děním v obci a také mu dát tak trochu duchovní charakter.

Noví dospělí křesťané

Tak máme mezi sebou 21 nových dospělých křesťanů! Dne 6. září 2009 z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijali tito mladí lidé svátost křesťanské dospělosti a určitě se dary Ducha svatého projeví v jejich životě i v životě našich farností.

Subscribe to RSS - Výročí farnosti Veverské Knínice