Kázání

Kázání u Helenčiny studánky 2013

Poznámka redakční rady: Krátce po skončení letošní mše sv. v Podkomorských lesích, konané 24. července, několik přímých účastníků velice chválilo promluvu otce Ludvíka a žádalo její dodatečné zveřejnění - především pro ty, kteří se mše sv. nemohli zúčastnit. Otec Ludvík nakonec souhlasil a text dal k dispozici pro uveřejnění v Oříku. Jsme tomu rádi a děkujeme!

Pouť k Matce Boží ve světle blížícího se cyrilometodějského jubilea

Milí poutníci! Dnešní akce v kalendáři farností Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice je nazývána Pěší pouť na Veveří.

Promluva při mši sv. v sobotu 23. 10. 2010

Promluva při mši sv. v sobotu 23. 10. 2010
při oslavě jubilea hudebního skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka

V evangeliu jsme právě slyšeli o fíkovníku a o jeho ovoci, které na něm však zahradník marně hledal. Proto taky my kazatelé na tomto místě obvykle káráme věřící lid kvůli tomu, že přináší příliš málo ovoce.

Subscribe to RSS - Kázání