Manželé

Zlatá svatba manželů Kochových

Nedělní mše sv. 15. února t. r. byla v knínickém kostele sv. Mikuláše otcem Ludvíkem sloužena jako poděkování za 50 let manželství s prosbou o další Boží milosti. Svou „zlatou svatbu“ při ní oslavili moji rodiče Helena a Jiří Kochovi. Příbuzní a přítomní farníci jim k tomuto výročí gratulovali, stejně jako v následujících dnech při různých setkáních další přátelé, zejména ze Společenství Oříku, ale i další.

Jim všem touto cestou oba oslavenci za projevená přání srdečně děkují. 

Zlatá svatba v Ostrovačicích (březen 2014)

21. března 2014 oslavili zlatou svatbu manželé Josef a Marie Jelínkovi z Ostrovačic. Blahopřejeme! Ať jim Pán Bůh dopřeje ještě dlouhou a šťastnou společnou cestu.

Zlatá svatba v Říčanech

Záhy po skončení farních oslav spojených s říčanským kostelem proběhla mezi tamními farníky jiná, soukromější oslava. 26. října 2013 oslavili 50 let společného života manželé Stanislav a Marie Polanští. Touto cestou se přidáváme ke gratulantům a do dalších let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti, zasloužené pohody a Božího požehnání!

O Slávkovi Polanském se ví, jak se v minulých létech, i v současnosti, ochotně a rád zapojoval do všech pracovních aktivit souvisejících s údržbou a opravami kostela, při budování farního centra v Ostrovačicích apod. Srdečné díky! 

10 rad pro šťastné manželství

 1. Nikdy se nehněvejte oba současně.
 2. Nikdy na sebe nekřičte (neječte, nevřískejte), pokud nehoří dům.
 3. Pokud musí jeden z vás vyhrát hádku, ať je to váš partner/partnerka.
 4. Pokud musíte kritizovat, dělejte to s láskou.
 5. Nikdy nevytahujte věci z minulosti.
 6. Raději se vzdejte celého světa, než jeden druhého.
 7. Nikdy nechoďte spát s nedořešenou hádkou.
 8. Alespoň jedenkrát za den povězte partnerovi/partnerce laskavé a zdvořilé slovo.
 9. Pokud jste udělali něco nesprávného, uznejte to a požádejte o odpuštění.

10 rad pro šťastné manželství

 1. Nikdy se nehněvejte oba současně.
 2. Nikdy na sebe nekřičte (neječte, nevřískejte), pokud nehoří dům.
 3. Pokud musí jeden z vás vyhrát hádku, ať je to váš partner/partnerka.
 4. Pokud musíte kritizovat, dělejte to s láskou.
 5. Nikdy nevytahujte věci z minulosti.
 6. Raději se vzdejte celého světa, než jeden druhého.
 7. Nikdy nechoďte spát s nedořešenou hádkou.
 8. Alespoň jedenkrát za den povězte partnerovi/partnerce laskavé a zdvořilé slovo.
 9. Pokud jste udělali něco nesprávného, uznejte to a požádejte o odpuštění.
24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

10 rad pro šťastné manželství

 1. Nikdy se nehněvejte oba současně.
 2. Nikdy na sebe nekřičte (neječte, nevřískejte), pokud nehoří dům.
 3. Pokud musí jeden z vás vyhrát hádku, ať je to váš partner/partnerka.
 4. Pokud musíte kritizovat, dělejte to s láskou.
 5. Nikdy nevytahujte věci z minulosti.
 6. Raději se vzdejte celého světa, než jeden druhého.
 7. Nikdy nechoďte spát s nedořešenou hádkou.
 8. Alespoň jedenkrát za den povězte partnerovi/partnerce laskavé a zdvořilé slovo.
 9. Pokud jste udělali něco nesprávného, uznejte to a požádejte o odpuštění.

Blahopřání k zlatým svatbám v roce 2011

50. výročí společného života – zlatou svatbu – oslavili v ostrovačické farnosti:

 • František a Bohumila Cvrkalovi
 • Ludmila a Vilém Franzovi
 • Josef a Marie Kotlíkovi

K nim se v říjnu připojí Luděk a Uršula Polanští.

Přejeme jim pevné zdraví, hodně radosti, málo starostí a další pěkné zážitky. Ten, který spojil jejich životy, ať je nadále provází svým požehnáním!

Život je jako kniha, ve které blázen zbrkle listuje, kdežto moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž moc dobře ví, že tuhle knihu může číst jen jednou“ (Jindra Klímová).

Diamantová svatba ve Veverských Knínicích

Nedělní mše svatá 31. října 2010 byla v knínickém kostele sv. Mikuláše sloužena jako poděkování za 60 let manželství.

Toto krásné a ojedinělé výročí si připomenuli manželé Mičkovi z Veverských Knínic. Pan farář Ludvík Bradáč a další farníci jim upřímně gratulovali a přáli hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších dnů společného života. Redakční rada se připojuje k řadě gratulantů.

Čtyřicítka

V Bibli mají některá čísla kromě obvyklého významu i význam vnitřní, symbolickou hodnotu. Významné je číslo 40.

ThDr. Ing. Pavel Kopeček, přednášející liturgiky na Teologické fakultě Palackého university v Olomouci a také na Katolické teologické fakultě university Karlovy v Praze píše:

Společenství manželských párů (1995)

I v tomto roce se budeme scházet na modlitebních a povídacích setkáních na faře v Ostrovačicích. Přesný den není ještě určen, ale již teď se těšíme na společné duchovně prožité chvíle. Například Zuzka a Josef prožili o prázdninách duchovní cvičení v Brně, a protože jsme jejich příspěvek neotiskli, určitě si o zážitcích popovídáme.
Pokud se chtějí někteří manželé zúčastnit „manželských setkání“, je dobré přihlásit se Řezaninům již během listopadu.

Manželská setkání (1993)

Letos v červenci jsme společně prožili 7 krásných dní na Manželských setkáních v Ostravě-Porubě. Ten týden přinesl nám oběma i našemu vzájemnému vztahu tolik dobrého, že se chceme se všemi, kteří ještě o této akci neslyšeli, o naše zážitky podělit.

Subscribe to RSS - Manželé