Modlitby matek

Matky se modlí za osvobození od zlého

Dne 18. listopadu 2015 se konalo v kostele ve Veverských Knínicích hned po mši sv. obvyklé setkání matek, které se modlily za své děti, za své rodiny, za celý svět. S ohledem na současnou situaci ve světě, po teroristických útocích v Paříži i kvůli růstu polarizace v naší společnosti, matky prosily zejména za osvobození celého světa i jednotlivých duší od zlého. Maria chová svého mrtvého Syna (fotografie je z kostela v Říčanech), i my spolu s celým světen dnes potřebujeme pochovat.

Modlitby matek únor 2015

Třídenní modlitba matek se konala ve dnech 6. – 8. února 2015. Jako při předchozích setkáních první dvě setkání proběhla ve Veverských Knínicích a poslední včetně závěrečného agapé v Říčanech. I když tyto modlitby nepřitahují zrovna davy lidí, celkově jsou tato setkání velmi příjemná, a především důležitá a užitečná pro rodiny našich farností.

Přiložené fotografie kromě účastníků zobrazují i krásnou výzdobu kostela ve Veverských Knínicích, která byla vytvořena speciálně pro toto setkání.

Tři dny modliteb matek (únor 2015)

06.02.2015 - 17:00

Společenství Modliteb matek vás srdečně zve ke třídenní společné modlitbě od pátku 6. února 2015 do neděle 8. února. Po všechny tři dny setkání začíná v 17 hodin.

Hromniční pouť matek 2015

07.02.2015 - 08:00

V sobotu 7. února 2015 se koná Hromniční pouť matek, kterou každoročně organizuje farnost Šternberk. Více informací se můžete dovědět na farních webových stránkách.

Třídenní modlitby matek (červen 2014)

29.06.2014 - 17:00

Společenství Modliteb matek vás srdečně zve ke třídenní společné modlitbě od pátku 27. června 2014 až do neděle. Po všechny tři dny setkání začíná v 17 hodin.

Tři dny modliteb matek (leden 2014)

24.01.2014 - 17:00

Společenství Modliteb matek vás srdečně zve ke třídenní společné modlitbě od pátku 24. ledna 2014 do neděle 26. ledna. Po všechny tři dny setkání začíná v 17 hodin.

Hromniční pouť matek 2014

01.02.2014 - 10:00

V sobotu 1. února 2014 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Poté následuje duchovní obnova pro matky. Více informací naleznete na webových stránkách farnosti.

Třídenní modlitby matek (červen 2013)

O víkendu 28. - 30. června 2013 proběhly v našich farnostech další třídenní modlitby matek, při kterých jsme se sešli k modlitbě v pátek a sobotu v kostele ve Veverských Knínicích, a pak v neděli v Říčanech.

A jak už je to u nás dobrým zvykem, po skončení posledního setkání následovalo agapé, sesterské posezení.

Modlitby matek 2013

V naší farnosti nadále probíhají pravidelné modlitby matek (podle spirituality hnutí Modlitby matek). Matky z Říčan se scházejí k modlitbě každé 3. úterý v měsíci (s výjimkou července a srpna). Jejich modlitby se konají v říčanském kostele (následující setkání r. 2013 budou 16. 4., 21. 5., 18. 6., 17. 9., 15. 10., 19. 11. a 17. 12.). Matky z Veverských Knínic se modlí v kostele ve Veverských Knínicích každý čtvrtek v 9.30 hodin ráno.

Hromniční pouť matek ve Šternberku

Vždycky, když slyším slovo Šternberk, vybaví se mi scéna z filmu Černí baroni, kdy se velitel ptá vojína při propustce domů: „Tak kam to máte, Šternberk?“ On odpoví: „Do Šternberka.“ (Jde však o historický omyl, nemohl to být potomek slavného rodu Šternberků, protože ti vlastnili Šternberk jen do 14. století).

Podobně se to však dá říct o maminkách, které každoročně od roku 2005 o svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnic) putují za tou nejlepší maminkou, která je skutečnou Hvězdou na hoře, což je překlad trochu počeštěného německého slova Šternberk.

Tři dny modliteb matek (leden 2013)

19.01.2013 - 17:00

Společenství Modliteb matek vás srdečně zve ke třídenní společné modlitbě od pátku 18. ledna 2013 do neděle 20. ledna. Po všechny tři dny setkání začíná v 17 hodin.

Znovu se vracíme k tématu „TRIDUUM“

Mnohokrát jsme o něm psaly. Přišlo nám spousta svědectví o tom, jak jste se bály začít a jak to nakonec dobře dopadlo. Jen namátkou, najdete je ve zpravodajích č. 50, 51, 54, 55, 58 a 59.

K obsáhlému článku ve zpravodaji č. 56 o historii, vzniku a jak si máme počínat při přípravě tridua, se teď vracíme. Je to důležité zvláště pro nově vzniklé skupinky, které ten zpravodaj nedostaly. Nám ostatním neuškodí si to zopakovat:

Tři dny modliteb matek (červen 2012)

29.06.2012 - 17:00

Společenství Modliteb matek vás srdečně zve ke třídenní společné modlitbě od pátku 29. června 2012 do neděle (1. července). Po všechny tři dny setkání začíná v 17 hodin.

Hromniční pouť matek

V sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) se koná ve Šternberku pouť matek, jejíž tradice sahá až do roku 1741. Tehdy poprvé obětovaly šternberské ženy svíci Panně Marii jako dar za ochranu jejich dětí. Svíce vážila 10 kg a měla hořet při každé mši sv. po celý rok. (Bylo to v době, kdy se Morava obávala pruského vpádu. Proto se v některých městech konaly prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí).

Tento starobylý zvyk byl před 7 lety znovu obnoven. Několik maminek a babiček z naší farnosti se zúčastnilo této pouti letos poprvé.

Stránky

Subscribe to RSS - Modlitby matek