Opravy

brigády atd.

Úklid fary v r. 2020

Letošní práce na obnově prelatury začaly a skončily dříve než v uplynulých letech. Opět byla mj. shozena část střechy a nahrazena novou. Přitom vznikl obrovský nepořádek v celé faře, takže zvláště ženy z farnosti, které do nejvíce postižených míst farnosti nakoukly, byly zhrozeny a tvrdily, že „tohle se ani nedá uklidit“.

Úklidová brigáda se konala 13. června 2020. Přišlo téměř 40 lidí – žen, mužů i dětí. Hodně se brigádníci nadřeli, ale zhruba za 4 hodiny po zahájení brigády byla fara v původním čistém stavu, vlastně možná ještě lepším než kdykoliv byla.

Akce - věž

V roce 2017 – 2018 byla firmou STŘECHY s.r.o. generálně opravena vrchní část věže. Shnilá výdřeva byla nahrazena novou dřevěnou konstrukcí a potažena hliníkovým plechem krytým speciální folií. Následně celá tato část byla jeřábem posazena na věž. Potud vše v pořádku.

Brigáda březen 2017

Dne 25. března 2017 se na faře v Ostrovačicích konala brigáda. Přesněji řečeno, konala se většinou na prelatuře, jejíž části bylo třeba vyklidit, aby bylo možné pokračovat v projektové činnosti a případně se ještě letos pustit do základního statického zabezpečení.

Opravy kostela v Ostrovačicích v roce 2016

Jak je to s opravou kostela v Ostrovačicích? Tak se mnozí farníci ptají a smyslem tohoto článku je udělat v tom trochu pořádek.

Dušičková pobožnost na opraveném hřbitově

Ve dnech kolem svátku Dušiček lidé navštěvují hřbitovy intenzivněji než v jiném období. Na hrobech rozsvěcují svíčky a pokládají květiny. Podle staré křesťanské tradice to symbolizuje víru ve věčný život a vyjadřuje přesvědčení, že život hrobem nekončí. K tomu patří vroucí modlitba za zemřelé. Mnozí si jistě vybavíme slova, která nás jako děti učili naši rodiče: Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

Nové schodiště na faře

Myšlenka postavit schodiště do prvního poschodí v přední části fary v Ostrovačicích vznikla již za o. Bedřicha Provazníka. Tehdy ale zůstalo pouze u ní, také proto, že u budov památkově chráněných jako je naše fara není dovoleno dělat nějaké větší stavební změny (a mezi ně rozhodně patří probourání klenby a postavení nového schodiště).

Brigáda červenec 2016

Od dubna 2016 probíhaly na faře veliké opravy – fara byla opatřena novým schodištěm a kromě toho bylo uděláno mnoho jiných věcí, jako odvlhčení části fary, příprava nového vedení pro topení, oprava části vodovodu i elektřiny. A potom 16. července se konala brigáda, jejíž cíl bylo faru co nejlépe uklidit. Zdálo se to jako úkol téměř nadlidský – všichni totiž, kteří na faru v posledních dnech přišli, spráskli ruce a říkali, že „tohle se přece nikdy nemůže uklidit“.

Umývání oken na faře

Po opravě oken (viz zde) se konala brigáda. 11. dubna 2015 na faru přišlo 28 farníků, aby tam umyli okna a aby udělali také spoustu dalších prací. To se i podařilo během celého sobotního dopoledne. A nejen to. Vznikla příjemná atmosféra a farníci se přiblížili sobě navzájem i Bohu. Patří jim veliké poděkování!

Opravy oken na faře

Na faře to v posledních dnech vypadá jako po výbuchu bomby. Nečekaně nám bylo vyhověno na jednu z mnoha žádostí, které jsme napsali, a z Ministerstva kultury jsme dostali příspěvek na opravu oken fary. Polovina oken bude opravena a polovina vyrobena znovu přesně podle oken starých. Všechno se to musí stihnout do konce r. 2014. A tak je zde všude nepořádek: malta, piliny, pach barev... Mělo by to ale stát za to!

Poděkování Hance

Letos v květnu se v Knínicích přihodila nepříjemná věc – měděné rýny na kostele sv. Mikuláše, hlavně svody od země, ale částečně i žlaby, někdo odlámal a odcizil. Jakmile se o tom dověděla Hanka Mikšová, okamžitě a rázně jednala. Nejenže vše oznámila policii, ale také pozvala klempíře, aby na místě odhadl míru škody, a provedl nutné opravy. Bez zbytečných odkladů bylo vše rychle uvedeno do funkčního stavu. A Hanka navíc vše proplatila z peněz operativně získaných od skupinky farníků, sama přispěla největší částkou.

Ekonomická rada farnosti tímto Hance veřejně a s uznáním děkuje!

Opravy ostrovačického kostela

Jak jste si jistě sami povšimli, probíhaly na kostele sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích v roce 2013 drobné stavební práce, které jsou však velmi významným zásahem zajišťujícím ochranu této památky do budoucna.

Práce na farním dvoře

Zatímco bourání „konírny“ ze strany školy už začalo, na faře se v těchto dnech horlivě pracovalo při vyklízení hospodářských budov, aby i ty mohly být v následujících týdnech zbourány. Proto proběhly dvě brigády, 22. a 29. května 2010, při kterých se v tomto ohledu udělalo mnoho práce.

Opravy fary

Zatímco se všude v těchto dnech hovoří o pádu zdi, konkrétně o pádu Berlínské zdi před 20 lety, na naší faře naopak vznikají zdi nové.

Opravy fary (2009)

Práce na faře útěšně pokračují, a dalo by se říci, že se to pomalu "začíná rýsovat".

Menší, neplánovanou odbočkou bylo na jaře udělání podlahy v kanceláři, v místnosti hned vlevo po vstupu do fary. Na začátku jsme totiž chtěli pouze odstranit starý špinavý koberec a očistit dřevěná prkna podlahy, na kterých byl onen koberec přibit. Ukázalo se však, že podlaha je zcela shnilá. Odstranila se, vyvezlo několik fůr suti, která byla pod ní, a udělala se podlaha nová, tzv. plovoucí.

Několik postřehů k opravám na faře v Ostrovačicích

To, že se fara neopravovala desítky let, dělaly se jen opravdu ty nejnutněj-ší drobnější opravy a dávala se přednost opravám našich tří kostelů, každý z nás farníků jistě dobře ví.

Stránky

Subscribe to RSS - Opravy