Poutě a poutní místa

Pouť MUKLů na Hostýně

Přijeli ze všech končin České i Slovenské republiky, někteří, jako bývalí exulanti dokonce z Rakouska, Německa a Švýcarska. V rukách mnohých malé nákupní tašky z plastu či tkaniny, jaké se kdysi za komunismu běžně prodávaly v Československu. Někdo měl však i decentní, i když na dnešní dobu již staromódní koženou aktovku. Náhodně procházející muž kolem mne ji otevírá, s taktní zvědavostí hledím dovnitř.

Listopad 1989 - svatořečení Anežky České v Římě

Naše pouť do Říma při příležitosti svatořečení tehdy ještě blahoslavené Anežky České začala společnou modlitbou. Novénou ke sv. Anežce České v předvečer odjezdu.

Bylo nás dvanáct mladých lidí, kteří se 4. listopadu 1989 vydali třemi auty, aby byli při tom, když v bazilice sv. Petra v Římě bude papež Jan Pavel II. svatořečit Anežku Českou.

Mohu říci, že již tehdy, kdy jsem byla ještě v Praze, tedy před rokem 1989, se mezi mládeží šířila slova kardinála Tomáška: "Až bude svatořečena Anežka Česká, bude naše země svobodná."

Cesta do Svaté Země

V polovině října tohoto roku pořádala olomoucká arcidiecéze pouť do Svaté země. Zúčastnili jsme se jí společně ještě asi se čtyřmi sty poutníky, rozdělenými do osmi skupin. Byla to pouť, při které jsme putovali po místech, spojených s dějinami spásy.

První naše cesta vedla do Galileje, kde začalo a rozvíjelo se hlásání radostné zvěsti Ježíše Krista. Z města Tiberia, kde jsme byli ubytováni po dvě noci, jsme navštívili Nazaret, pohoří Karmel, Vrch blahoslavenství a horu Tábor. Taky jsme se plavili lodí po Genezaretském jezeře a zastavili se u řeky Jordánu.

Děkanská pouť v Dolních Kounicích

20. září jsme navštívili v rámci setkání farníků rosického děkanství farnost v Dolních Kounicích. Setkání, velice dobře připravené místními farníky, bylo pro nás velikým poučením.

Začalo prohlídkou kláštera Rosa coeli (Růže nebeská), který zanikl již v 16. století a je dnes pouze ruinou, ale ve své době to byla jistě jedinečná stavba. Po prohlídce jsme se zúčastnili přednášky z historie Dolních Kounic i samotného kláštera. Druhá přednáška se týkala setkání mladých v Austrálii.

Reportáž z pěší pouti na Velehrad

V jarním čísle Oříku (vyšel k Velikonocům) jsme si mohli přečíst podrobný popis pěší poutě na Velehrad. Jen stručně připomenu, že šlo o 8. ročník celorepublikového hvězdicového pochodu, skládajícího se z několika proudů. Ty se den před vyvrcholením pouti spojily na dvou místech už poměrně blízkých Velehradu, v Buchlovicích a v Boršicích.V každém místě vzdali poutníci při mši svaté dík za ochranu na cestě Panně Marii a sv. Jakubovi, patronu poutníků.

Pěší pouť ke kapli Matky Boží na Veveří

Ve čtvrtek 14. 8. 2008 se uskutečnila první obnovená pěší pouť ke kapli Matky Boží u hradu Veveří. Po dlouhém domlouvání se našemu otci Ludvíkovi podařilo zařídit slavení mše v této starodávné kapli, o které koluje celá řada pravdivých i nepravdivých historek.

Pěší pouť na Velehrad (2008)

Před dvěma roky jsme se zúčastnili pěší pouti na Velehrad. Z ní vám přináším krátké svědectví své přítelkyně, jak je později popsala pro farní zpravodaj ŘKF Bystrc (neboť odkud jsme vycházeli), a pro Immaculatu:

Jednou mi moje maminka vyprávěla, jak se s partou mladých vypravovali na společné poutě. Z této party o několik let později vzešla dvě řeholní a tři kněžská povolání a dvě velmi početné rodiny. Při této životní zkušenosti svých rodičů jsem se neubránila myšlence, že na těch pěších poutích jistě něco bude.

Sinaj - Mojžíšova hora

V loňském roce na přelomu října a listopadu jsme navštívili jedno z nejznámějších letovisek Sharm el Sheikh. Nachází se až na nejjižnějším cípu Sinajského poloostrova. Odtud organizují cestovní kanceláře pro své klienty různé zájezdy. Vybrali jsme si z nich zájezd na Svatou horu, jinak nazývanou Mojžíšovou horou, horou Sinaj - Moses mountain, Gebel (Džebel) Musa, která je 2285 m vysoká.

Národní pouť na Velehrad

Snad všichni křesťané naší vlasti spojují kořeny naší víry s Velehradem. Tam se také konaly velké poutě, sjezdy, konference v dobách minulých i nedávných.

Velkým mezníkem velehradských poutí byl 22. duben 1990, kdy Velehrad navštívil papež Jan Pavel II. Tehdy vyzdvihl dějinnou i současnou nezastupitelnou roli tohoto místa, jako průsečíku mezi Východem a Západem, jako spojnici dvou plící, kterými církev dýchá - západní a východní.

Moje první farní pouť

Rád bych se s vámi touto cestou podělil o svoje pocity z mého prvního farního výletu na Svatý Kopeček u Olomouce. Promiňte mi, že však zůstanu pouze u pocitu, ten den jsem totiž vůbec nic neviděl. Zato slyšel jsem toho opravdu moc...

Maminka se dlouho rozmýšlela, zda mě má vůbec vzít s sebou, nebo zda zůstaneme doma. Já jsem v té době měl teprve 38 týdnů a tak si nebyla jistá, jestli to společně zvládneme. Ale můj naprostý klid ji přesvědčil a tak jsme opravdu celá rodina vyrazili. Několik poznámek z mého deníčku:

Pastor novus

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

těmito slovy bych se rád zamyslel nad naším společným poutním zájezdem k Panně Marii Pomocné do Zlatých Hor.

Pouť rosického děkanství (2006)

Jak probíhala letošní pouť farností Rosického děkanství

Pěší pouť na Velehrad (2006)

Vyšli jsme ve středu 23. 8. 2006 ráno od kostela v Bystrci, kde nám na cestu
požehnal a rozdal poutní křížky místní p. farář. V čele s křížem a
cyrilometodějskou korouhví a za zpěvu poutních písní jsme vyrazili směr
Velehrad. Bylo nás z Brna jen 16, ale na konci prvního dne jsme se připojili
k jednomu z hlavních proudů poutníků, kteří putovali z Vranova nad Dyjí již od
pondělí. A to už nás bylo téměř 150. Po celou cestu jsme zpívali poutní písně,

K poutním zájezdům (2006)

Koncem května a v polovině června letošního roku byly pro zájemce obou
našich farností uspořádány dva autobusové poutní zájezdy. První směřoval do
Čech: do Klokot, na Svatou Horu a na Křemešník. Druhý do Žarošic, na
Blatničkou horu s kaplí sv. Antonína a na Velehrad. Cílová místa byla stručně
popsána už v předešlém čísle Farního zpravodaje. Dovolím si proto jen několik
osobních postřehů.
I když jsem na většině navštívených míst už předtím aspoň jednou byl,
Klokoty a Křemešník jsem navštívil poprvé, a byl jsem spokojen. Moravská

Poutě (2006)

Kalendárium farností Ostrovačice - Říčany, Veverské Knínice od Velikonoc 2006

16. 4. Velikonoce
26. 5. Zahájení svatodušní noveny
27. 5. Pouť farníků do Klokot, na Svatou Horu a Křemešník
  4. 6. Slavnost seslání Ducha sv.
13. 6. Pouť seniorů ke Sv.Antoníčkovi do Blatnice
15. 6. Oslava Božího Těla Říčany
16. 6. Táborák dětí na faře
18. 6. Oslava Božího Těla Ostrovačice a Veverské Knínice
  2. 7. Říčanská pouť
  2. 9. Pouť rodin do Žďáru nad Sázavou
16. 9. Společná pouť rosického děkanství do Zbraslavi

Stránky

Subscribe to RSS - Poutě a poutní místa