Rok kněží

Pět profesionálních deformací kněze

I kněží se umí zasmát nad svou roztržitostí a sami dali dohromady tento seznam:

Setkání seniorů 16.6

Ve středu 16. června 2010 se na faře v Ostrovačicích konalo pravidelné setkání seniorů. Na programu bylo, jako obvykle, nějaké povídání, malé pohoštění, také tělocvik.

V souvislosti s končícím Rokem kněží jsme hovořili o kněžích a o všem, co souvisí s jejich životem (viz níže). Dokonce jsme dělali kvíz (viz zde) a dověděli se přitom spoustu nových a zajímavých věcí.

Pak jsme si prohlédli fotografie z různých akcí farnosti, mezi nimi i z přítomného setkání, takže jsme mohli vidět sami sebe, jak se bavíme, cvičíme apod.

Kvíz - co víš o kněžství?

1) Kdo ustanovil svátost kněžství?

  • a) Mojžíš
  • b) Ježíš
  • c) Petr

2) Kdy byla ustanovena svátost kněžství?

  • a) při Ježíšově proměnění na hoře Tábor
  • b) při vzkříšení Lazara
  • c) při poslední večeři

3) Komu svěřil Kristus své kněžské poslání?

20. výročí kněžství

Od 6. do 8. června 2010 proběhlo setkání kněží vysvěcených v r. 1990. Mší svatou na krásném poutním místě Vítochov (u Bystřice nad Pernštejnem) poděkovali za dar 20 let života v kněžské službě. Potom vzpomínali, hovořili o svých farnostech a o všem důležitém, co prožili od posledního setkání.

Setkání seniorů 17.3

Ve středu 17. března se na faře v Ostrovačicích konalo obvyklé setkání seniorů. Bylo nás tentokrát o něco méně než jindy (kolem deseti), což ovšem nijak neubralo na kvalitě a zajímavosti programu i na radosti z našeho setkání.

Po úvodní modlitbě (taky jsme si rozdali "modlitbu ve stáří" od sv. Františka Saleského) jsme nejprve nějakou dobu hovořili o právě probíhajícím "Roku kněží".

Sv. Jan Maria Vianney a vzdělání

Při příležitosti 150. výročí smrti sv. Jana Maria Vianney, "faráře arského", patrona kněží a farářů, slavíme v církvi "Rok kněží".

Zatímco v dřívějších životopisech svatých se často zdůrazňovaly události z jejich života a vlastnosti, kterými světci vynikají a odlišují se od nás, dnes nás oslovují ty jejich rysy, kterými se nám přibližují, ukazují svou slabost, podobnou naší slabosti, i svou víru, která je silnější než naše lidské slabosti a problémy.

A proto zpívám. Příspěvek k roku kněží

Nedávno jsme Vám přinesli zprávu o smrti P. Josefa Veselého, kněze, básníka, citlivého člověka.

Ve svém básnickém díle zmapoval různá témata a oblasti lidského života, samozřejmě taky život kněze a jeho službu bližním.

Jako příspěvek k právě probíhajícímu "Roku kněží" Vám přinášíme jednu z jeho básní, která o těchto tématech hovoří.

A proto zpívám

Co lidí tajně vešlo
do zahrady duše mé

Subscribe to RSS - Rok kněží