Senioři

Setkání seniorů květen 2017

17.05.2017 - 09:00

Dne 17. května 2017 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů únor 2017

15.02.2017 - 09:00

Dne 15. února 2017 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů listopad 2016

16.11.2016 - 09:00

Dne 16. listopadu 2016 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů květen 2016

Setkání seniorů 18. května 2016 se konalo na neobvyklém místě: Kvůli opravám fary nebylo možné ho uskutečnit v sále fary. Naštěstí nám bylo nabídnuto přístřeší v Konferenčním sále obce Říčany. V příjemném prostředí sále jsme prožili spolu celé dopoledne. Hovořili jsme nejen o mariánských svátcích a památkách v průběhu celého roku a o podobenství o ztracené ovci. Pak jsme si chvilku zacvičili a protáhli se. Hlavním bodem setkání byly léčivé byliny: snažili jsme se je poznávat (a to nejen zrakem, ale i hmatem a vůní) a rovněž se o nich něco dovědět, hlavně ohledně jejich léčivého působení.

Setkání seniorů 17.8.2016

17.08.2016 - 09:00

Dne 17. srpna 2016 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 18.5.2016

18.05.2016 - 09:00

Dne 18. května 2016 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Tentokrát se ale sejdeme ne na faře, kde probíhají opravy, ale v konferenčním sále obce Říčany. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 16.3.2016

16.03.2016 - 09:00

Dne 16. března 2016 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů prosinec 2015

Setkání seniorů 16. prosince 2015 začalo modlitbou papeže Františka ke svatému Roku milosrdenství. Následovalo přání Evě Kokoliové k narozeninám a přípitek na její zdraví. Hlavním tématem, o kterém jsme pak hovořili, byl advent – mluvili jsme o 3. neděli adventní a její růžové barvě, zpívali jsme píseň Raduj se v Pánu vždycky, mluvili jsme o adventním věnci a symbolice svící. Dále jsme se zabývali právě probíhajícím Rokem milosrdenství a mluvili o skutcích milosrdenství v dnešní době.

KLAS - klub aktivních seniorů *** KVAS - klub věřících seniorů

Společenství seniorů mám velmi ráda a vždy se na ně těším. Scházíme se čtyřikrát do roka. Jsou kluby, které se scházejí častěji. Přála bych si to také, ale v našich podmínkách je to obtížné. Ideální by bylo, kdyby klub byl v každé obci naší farnosti. Jenže je nás málo. Zvu proto mezi nás všechny, kteří nejste vázáni pracovními povinnostmi. Přijďte mezi nás!

Co je náplní našich schůzek? Abychom se sešli v přátelské atmosféře a pobesedovali nad tématem, které je aktuální v době našeho setkání (svátky, události u nás i v zahraničí...). Také si procvičíme nejen tělo, ale i paměť.

Setkání seniorů 16.12.2015

16.12.2015 - 09:00

Dne 16. prosince 2015 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 2.9.2015

02.09.2015 - 09:00

Dne 2. září 2015 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 17.6.2015

17.06.2015 - 09:00

Dne 17. června 2015 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů březen 2015

Dne 18. března 2015 se konalo setkání seniorů našich farností. Jelikož se setkání uskutečnilo v době postní, věnovali jsme se delší čas modlitbě – po úvodní obvyklé modlitbě následovala křížová cesta, během které jsme pozorovali výjevy známé křížové cesty v Praze-Lhotce (které vytvořil český umělec Karel Stádník v letech 1973-1975) a rozjímali jsme o nich. Jako obvykle jsme hráli hry (tentokrát k tématu postu a velikonoc), zacvičili jsme si, hovořili o různých tématech (o tématu vyhoření, o aktuálních otázkách spojených s islámem či našimi politickými stranami aj.).

Setkání seniorů 18.3.2015

18.03.2015 - 09:00

Dne 18. března 2015 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 17.12.2014

17.12.2014 - 09:00

Dne 17. prosince 2014 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři