Senioři

Setkání seniorů 3.9.2014

Zářijové setkání seniorů se konalo 3. 9. 2014 jako obvykle v 9 hodin na faře v Ostrovačicích. Kromě obvyklých účastníků se na setkání objevil o. Jiří Jeniš, kaplan centra mládeže v Osové Bitýšce, a byla zde Helenka Malášková, které jsme mohli popřát k jejím kulatým narozeninám a poděkovat jí za vše, co udělala pro naše farnosti.

Setkání seniorů 18. 6. 2014

Naše setkání seniorů dne 18. června 2014 bylo velmi bohaté. Paní Ludmila Franzová a Eva Kokoliová se právě vrátily z kurzu pro vedení seniorů, nabité novými poznatky a metodami. První výše jmenovaná nám řekla pár slov o 5. desátku radostného růžence, především se snažila najít společný jmenovatel mezi situací v evangeliu a naším životem. Pak jsme balili „koule radosti“, abychom prožili onu radost z nalezení Ježíše v Chrámě a současně uměli nacházet radosti ve svém životě. Pro paní Franzovou to byl nácvik na zkoušku, kterou za pár dní měla absolvovat, na závěr kurzu pro vedení seniorů.

Víte co je KVAS?

Tak se nově jmenuje náš klub seniorů. Klub Věřících Aktivních Seniorů.

Je v tom i symbolika. Kéž se nám podaří být kvasem!

Setkání seniorů 3.9.2014

03.09.2014 - 09:00

Dne 3. září 2014 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 18.6.2014

18.06.2014 - 09:00

Dne 18. června 2014 v 9 hodin se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů březen 2014

O slavnosti sv. Josefa 19. března 2014 se konalo naše další setkání seniorů. Sešlo se nás pouze pár. Přesto bylo setkání velmi příjemné a povzbuzující.

Co jsme dělali?

Setkání seniorů 19.3.2014

19.03.2014 - 09:00

Dne 19. března 2014 v 9 hodin se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 18.12.2013

18.12.2013 - 09:00

Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, plné poučení i povzbuzení.

Vzpomínkové setkání na Mons. B. Provazníka

V neděli 2. června, dá-li Pán, se tradičně sejdeme s komunitou Emmanuel na hřbitově v Ostrovačicích u kněžského hrobu. Po krátké pobožnosti, věnované vzpomínce na Mons. Bedřicha Provazníka, se přesuneme na faru.

Úvodem se tam s námi MUDr. Viola Svobodová podělí o zkušenosti ze své práce v hospici přednáškou „U bran smrti poznáváme život“. (Poučení nejen pro seniory a nemocné).

Setkání zakončíme společným posezením na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 

Březnové setkání seniorů (20.3.2013)

Po čtvrt roce se opět na faře sešli senioři našich farností. Setkání se uskutečnilo dne 20. března 2013.

Hlavním duchovním tématem setkání bylo Boží milosrdenství. Nejprve nám paní Ludmila Franzová přiblížila některé myšlenky Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství. Potom nám Zdeňka Nejezchlebová povykládala o své cestě do Krakowa, kde navštívila svatyni Božího milosrdenství. Přitom nám promítla hezké fotky z této cesty.

Setkání seniorů 19.6.2013

19.06.2013 - 09:00

Ve středu 19. června 2013 v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Všichni senioři, věřící i neveřící, z našich farností i z okolních, jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 20.3.2013

20.03.2013 - 09:00

Ve středu 20. března 2013 v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Všichni senioři, věřící i neveřící, z našich farností i z okolních, jsou srdečně zváni!

Poslední setkání seniorů v r. 2012

Poslední setkání seniorů v tomto roce se na naší faře konalo 19. prosince 2012. Jako obvykle bylo setkání plné poučení i povzbuzení.

Nejprve se pí Ludmila Franzová s námi podělila o zážitky ze setkání vedoucích seniorů, které se odehrálo před dvěma dny na Petrově. Setkání se účastnil i pan biskup. Důležitým tématem setkání bylo i ztišení, což je důležitý program pro každého z nás v době adventní. Jen tak budeme připraveni na příchod Slova, Ježíše Krista.

Klub seniorů našich farností v r. 2012

V zářijovém čísle farního zpravodaje byla zmínka o našem zájezdu „Po stopách P. Jana Buly“, který se uskutečnil dne 5. září. Chtěla bych tento poutní zájezd podrobněji přiblížit i těm, kteří se ho nemohli zúčastnit.

Zamyšlení nad knihou „Jak zdravě stárnout“

„Umět využít svůj život, to je jako žít dvakrát.“ Marcus V. Martilias

Dostala se mi do rukou knížka prof. Květoslava Šipra, CSc. „Jak zdravě stárnout“. Její velká část je věnována zdraví, výživě a důvodům, proč stárneme. Mne ale zaujaly myšlenky o přípravě na stáří.

Na příklad: V každodenním životě běžných starostí málokdy přemýšlíme, jak prožijeme své stáří, náš „třetí věk“. A přece tato doba představuje téměř čtvrtinu pravděpodobné délky života většiny z nás.

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři