Senioři

Setkání seniorů 17.8.2016

17.08.2016 - 09:00

Dne 17. srpna 2016 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 18.5.2016

18.05.2016 - 09:00

Dne 18. května 2016 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Tentokrát se ale sejdeme ne na faře, kde probíhají opravy, ale v konferenčním sále obce Říčany. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 16.3.2016

16.03.2016 - 09:00

Dne 16. března 2016 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů prosinec 2015

Setkání seniorů 16. prosince 2015 začalo modlitbou papeže Františka ke svatému Roku milosrdenství. Následovalo přání Evě Kokoliové k narozeninám a přípitek na její zdraví. Hlavním tématem, o kterém jsme pak hovořili, byl advent – mluvili jsme o 3. neděli adventní a její růžové barvě, zpívali jsme píseň Raduj se v Pánu vždycky, mluvili jsme o adventním věnci a symbolice svící. Dále jsme se zabývali právě probíhajícím Rokem milosrdenství a mluvili o skutcích milosrdenství v dnešní době.

KLAS - klub aktivních seniorů *** KVAS - klub věřících seniorů

Společenství seniorů mám velmi ráda a vždy se na ně těším. Scházíme se čtyřikrát do roka. Jsou kluby, které se scházejí častěji. Přála bych si to také, ale v našich podmínkách je to obtížné. Ideální by bylo, kdyby klub byl v každé obci naší farnosti. Jenže je nás málo. Zvu proto mezi nás všechny, kteří nejste vázáni pracovními povinnostmi. Přijďte mezi nás!

Co je náplní našich schůzek? Abychom se sešli v přátelské atmosféře a pobesedovali nad tématem, které je aktuální v době našeho setkání (svátky, události u nás i v zahraničí...). Také si procvičíme nejen tělo, ale i paměť.

Setkání seniorů 16.12.2015

16.12.2015 - 09:00

Dne 16. prosince 2015 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 2.9.2015

02.09.2015 - 09:00

Dne 2. září 2015 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 17.6.2015

17.06.2015 - 09:00

Dne 17. června 2015 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů březen 2015

Dne 18. března 2015 se konalo setkání seniorů našich farností. Jelikož se setkání uskutečnilo v době postní, věnovali jsme se delší čas modlitbě – po úvodní obvyklé modlitbě následovala křížová cesta, během které jsme pozorovali výjevy známé křížové cesty v Praze-Lhotce (které vytvořil český umělec Karel Stádník v letech 1973-1975) a rozjímali jsme o nich. Jako obvykle jsme hráli hry (tentokrát k tématu postu a velikonoc), zacvičili jsme si, hovořili o různých tématech (o tématu vyhoření, o aktuálních otázkách spojených s islámem či našimi politickými stranami aj.).

Setkání seniorů 18.3.2015

18.03.2015 - 09:00

Dne 18. března 2015 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 17.12.2014

17.12.2014 - 09:00

Dne 17. prosince 2014 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 3.9.2014

Zářijové setkání seniorů se konalo 3. 9. 2014 jako obvykle v 9 hodin na faře v Ostrovačicích. Kromě obvyklých účastníků se na setkání objevil o. Jiří Jeniš, kaplan centra mládeže v Osové Bitýšce, a byla zde Helenka Malášková, které jsme mohli popřát k jejím kulatým narozeninám a poděkovat jí za vše, co udělala pro naše farnosti.

Setkání seniorů 18. 6. 2014

Naše setkání seniorů dne 18. června 2014 bylo velmi bohaté. Paní Ludmila Franzová a Eva Kokoliová se právě vrátily z kurzu pro vedení seniorů, nabité novými poznatky a metodami. První výše jmenovaná nám řekla pár slov o 5. desátku radostného růžence, především se snažila najít společný jmenovatel mezi situací v evangeliu a naším životem. Pak jsme balili „koule radosti“, abychom prožili onu radost z nalezení Ježíše v Chrámě a současně uměli nacházet radosti ve svém životě. Pro paní Franzovou to byl nácvik na zkoušku, kterou za pár dní měla absolvovat, na závěr kurzu pro vedení seniorů.

Víte co je KVAS?

Tak se nově jmenuje náš klub seniorů. Klub Věřících Aktivních Seniorů.

Je v tom i symbolika. Kéž se nám podaří být kvasem!

Setkání seniorů 3.9.2014

03.09.2014 - 09:00

Dne 3. září 2014 se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři