Senioři

Setkání seniorů 18.6.2014

18.06.2014 - 09:00

Dne 18. června 2014 v 9 hodin se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů březen 2014

O slavnosti sv. Josefa 19. března 2014 se konalo naše další setkání seniorů. Sešlo se nás pouze pár. Přesto bylo setkání velmi příjemné a povzbuzující.

Co jsme dělali?

Setkání seniorů 19.3.2014

19.03.2014 - 09:00

Dne 19. března 2014 v 9 hodin se na faře bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 18.12.2013

18.12.2013 - 09:00

Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, plné poučení i povzbuzení.

Vzpomínkové setkání na Mons. B. Provazníka

V neděli 2. června, dá-li Pán, se tradičně sejdeme s komunitou Emmanuel na hřbitově v Ostrovačicích u kněžského hrobu. Po krátké pobožnosti, věnované vzpomínce na Mons. Bedřicha Provazníka, se přesuneme na faru.

Úvodem se tam s námi MUDr. Viola Svobodová podělí o zkušenosti ze své práce v hospici přednáškou „U bran smrti poznáváme život“. (Poučení nejen pro seniory a nemocné).

Setkání zakončíme společným posezením na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 

Březnové setkání seniorů (20.3.2013)

Po čtvrt roce se opět na faře sešli senioři našich farností. Setkání se uskutečnilo dne 20. března 2013.

Hlavním duchovním tématem setkání bylo Boží milosrdenství. Nejprve nám paní Ludmila Franzová přiblížila některé myšlenky Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství. Potom nám Zdeňka Nejezchlebová povykládala o své cestě do Krakowa, kde navštívila svatyni Božího milosrdenství. Přitom nám promítla hezké fotky z této cesty.

Setkání seniorů 19.6.2013

19.06.2013 - 09:00

Ve středu 19. června 2013 v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Všichni senioři, věřící i neveřící, z našich farností i z okolních, jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 20.3.2013

20.03.2013 - 09:00

Ve středu 20. března 2013 v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Všichni senioři, věřící i neveřící, z našich farností i z okolních, jsou srdečně zváni!

Poslední setkání seniorů v r. 2012

Poslední setkání seniorů v tomto roce se na naší faře konalo 19. prosince 2012. Jako obvykle bylo setkání plné poučení i povzbuzení.

Nejprve se pí Ludmila Franzová s námi podělila o zážitky ze setkání vedoucích seniorů, které se odehrálo před dvěma dny na Petrově. Setkání se účastnil i pan biskup. Důležitým tématem setkání bylo i ztišení, což je důležitý program pro každého z nás v době adventní. Jen tak budeme připraveni na příchod Slova, Ježíše Krista.

Klub seniorů našich farností v r. 2012

V zářijovém čísle farního zpravodaje byla zmínka o našem zájezdu „Po stopách P. Jana Buly“, který se uskutečnil dne 5. září. Chtěla bych tento poutní zájezd podrobněji přiblížit i těm, kteří se ho nemohli zúčastnit.

Zamyšlení nad knihou „Jak zdravě stárnout“

„Umět využít svůj život, to je jako žít dvakrát.“ Marcus V. Martilias

Dostala se mi do rukou knížka prof. Květoslava Šipra, CSc. „Jak zdravě stárnout“. Její velká část je věnována zdraví, výživě a důvodům, proč stárneme. Mne ale zaujaly myšlenky o přípravě na stáří.

Na příklad: V každodenním životě běžných starostí málokdy přemýšlíme, jak prožijeme své stáří, náš „třetí věk“. A přece tato doba představuje téměř čtvrtinu pravděpodobné délky života většiny z nás.

Výlet seniorů „Po stopách P. Buly“

5. září 2012 se uskutečnil farní zájezd pro seniory našich farností „Po stopách P. Buly“.

Program byl velmi bohatý. Celé dopoledne jsme strávili v Třebíči, kde jsme si nejprve prohlédli nádhernou baziliku sv. Prokopa a pak odešli do židovské čtvrti, kterou jsme prošli celou a viděli tam synagogu, židovské muzeum a další jednotlivé domy, prošli se taky po židovském hřbitově.

Setkání seniorů 20.6.2012

Setkání seniorů dne 20. června 2012 bylo speciální. Přijel k nám na návštěvu pan Miroslav Kasáček, autor několika knih spojených s tématikou komunistického bezpráví, spoluzakladatel Občanského sdružení Paměť. Pozvali jsme ho v souvislosti s plánovaným výletem seniorů v září „Po stopách P. Buly“.

Výlet seniorů 5.9.2012

05.09.2012 - 07:00

5. září 2012 se uskuteční farní zájezd pro seniory našich farností do Třebíče a Rokytnice se zakončením na Sádku. Během zájezdu chceme navštívit církevní a židovské památky v Třebíči, a ve druhé části navštívit farnost Rokytnice, kde působil P. Jan Bula.

Setkání seniorů 14.3.2012

Dne 14. března 2012 proběhlo na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání seniorů. Na něm jsme kromě přátelského popovídání a zacvičení hovořili o knězi Janu Bulovi, o jehož beatifikaci se právě jedná. Tento kněz byl v r. 1951 odsouzen k smrti v inscenovaném soudním procesu a pak popraven.

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři