Starší zprávy

Informace o pohřbu prezidenta Havla

Informace pro účastníky pohřbu Václava Havla naleznete zde. Obřad se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 23. prosince 2011 ve 12.00 hodin. Bude zahájen minutou ticha, k níž vyzve pražský arcibiskup Dominik Duka. Poslední rozloučení povede pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý.

Život farnosti:

Dušičky 2011

O slavnosti Všech svatých v úterý 1. 11. 2011 budou u nás dvě mše svaté: v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích. Předtím v 16.15 bude na hřbitově ve Veverských Knínicích dušičková pobožnost. O památce Všech věrných zemřelých následujícího dne se budeme za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých v 17 hodin v Ostrovačicích a v 18 hodin v Říčanech. Předtím v 15.30 na hřbitově v Říčanech a v 16.15 na hřbitově v Ostrovačicích budou dušičkové pobožnosti.

Život farnosti:

Poslední zpravodaj ke stažení

Poslední farní zpravodaj, který vyšel dne 27. září 2020, lze stáhnout zde. Přehled všech čísel farního zpravodaje s možností stáhnout si je do svého počítače se nachází zde.

Život farnosti:

Software pro prezentaci

Někteří farníci nemohou otevřít dokument prezentace z Ostřihomi (na konci článku). Jedná se o formát PowerPointu 2007 a 2010. Prohlížeč takovýchto dokumentů (pro Windows) si můžete zdarma stáhnout zde.

Život farnosti:

Informace o úmyslech ministerstva zdravotnictví

Informace o úmyslu Ministerstva zdravotnictví ohledně potratů a o postoji Hnutí Pro život ČR naleznete zde.

Život farnosti:

Křížové cesty v postě

V době postní probíhají křížové cesty takto: V neděli v 10 hodin ve Veverských Knínicích, ve 14 hodin v Ostrovačicích, ve čtvrtek v 17.30 v Říčanech. Společenství "Modlitby matek" nám nabízí k modlitbě křížové cesty zde a zde.

Témata:

Život farnosti:

Hlasování ohledně Porta coeli

Během měsíce března probíhá v Jihomoravském kraji hlasování veřejnosti o nejlépe upravenou kulturní památku během r. 2010. Letos je do hlasování zařazeno celkem 30 památek ve 3 kategoriích (velké stavby, díla výtvarného umění, drobné stavby). Mezi „soutěžícími“ je i loni opravená fortna, samostatná část „našeho“ cisterciáckého kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.

Život farnosti:

Petice proti DPH na knihy

Pokud chcete podpořit svým podpisem petici proti zvýšení DPH na knihy, můžete tak učinit zde.

Život farnosti:

Sbírka na farnost 13.3.

V neděli 13. března bude ve všech našich kostelích sbírka na farnost. Všem dárcům děkujeme!

Život farnosti:

Vánoční bohoslužby 2010

Informace o vánočních bohoslužbách v našem (rosickém) děkanství i v Brně si můžete stáhnout zde. Informace o bohoslužbách v našich farnostech naleznete na obvyklém místě.

Témata:

Život farnosti:

1000 dní do CM výročí

Dne 9. října 2010 zbývá ještě 1000 dní do pátku 5.7.2013, kdy si na Velehradě slavnostně připomeneme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje k nám. Ještě tisíc dní, kdy se můžeme snažit, aby to bylo víc než slavná pouť, kdy se můžeme modlit, aby to bylo víc než výročí. Do toho! (P. Jan Peňáz)

Upozornění na konferenci modliteb matek

Přihlašujte se na Celostátní konferenci modliteb matek, která se bude konat od 22. 10. 2010 na Biskupském gymnáziu v Brně. Více informací viz zde.

Zprávička o vyučování náboženství 2010/11

Přehled letošního VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ na školách naleznete zde. V případě problémů a nejasností kontaktujte duchovního správce.

Témata:

Život farnosti:

Poslední zpravodaj ke stažení

Poslední farní zpravodaj, který vyšel dne 17. dubna 2011, lze stáhnout zde. Přehled všech čísel farního zpravodaje s možností stáhnout si je do svého počítače se nachází zde.

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy