Starší zprávy

Pište články do zpravodaje

Připravujeme další číslo našeho farního zpravodaje. Vaše příspěvky jsou velmi vítány! Posílejte je, prosím, do 2. 9. 2012 na tuto adresu.

Život farnosti:

Velikonoční bohoslužby 2012

Informace o velikonočních bohoslužbách v našem (rosickém) děkanství si můžete stáhnout zde. Informace o bohoslužbách v našich farnostech naleznete na obvyklém místě.

Témata:

Život farnosti:

Vánoční bohoslužby 2011

Informace o vánočních bohoslužbách v našem (rosickém) děkanství si můžete stáhnout zde. Informace o bohoslužbách v našich farnostech naleznete na obvyklém místě a zde.

Témata:

Život farnosti:

Informace o pohřbu prezidenta Havla

Informace pro účastníky pohřbu Václava Havla naleznete zde. Obřad se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 23. prosince 2011 ve 12.00 hodin. Bude zahájen minutou ticha, k níž vyzve pražský arcibiskup Dominik Duka. Poslední rozloučení povede pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý.

Život farnosti:

Dušičky 2011

O slavnosti Všech svatých v úterý 1. 11. 2011 budou u nás dvě mše svaté: v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích. Předtím v 16.15 bude na hřbitově ve Veverských Knínicích dušičková pobožnost. O památce Všech věrných zemřelých následujícího dne se budeme za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých v 17 hodin v Ostrovačicích a v 18 hodin v Říčanech. Předtím v 15.30 na hřbitově v Říčanech a v 16.15 na hřbitově v Ostrovačicích budou dušičkové pobožnosti.

Život farnosti:

Poslední zpravodaj ke stažení

Poslední farní zpravodaj, který vyšel dne 20. prosince 2020, lze stáhnout zde. Přehled všech čísel farního zpravodaje s možností stáhnout si je do svého počítače se nachází zde.

Život farnosti:

Software pro prezentaci

Někteří farníci nemohou otevřít dokument prezentace z Ostřihomi (na konci článku). Jedná se o formát PowerPointu 2007 a 2010. Prohlížeč takovýchto dokumentů (pro Windows) si můžete zdarma stáhnout zde.

Život farnosti:

Informace o úmyslech ministerstva zdravotnictví

Informace o úmyslu Ministerstva zdravotnictví ohledně potratů a o postoji Hnutí Pro život ČR naleznete zde.

Život farnosti:

Křížové cesty v postě

V době postní probíhají křížové cesty takto: V neděli v 10 hodin ve Veverských Knínicích, ve 14 hodin v Ostrovačicích, ve čtvrtek v 17.30 v Říčanech. Společenství "Modlitby matek" nám nabízí k modlitbě křížové cesty zde a zde.

Témata:

Život farnosti:

Hlasování ohledně Porta coeli

Během měsíce března probíhá v Jihomoravském kraji hlasování veřejnosti o nejlépe upravenou kulturní památku během r. 2010. Letos je do hlasování zařazeno celkem 30 památek ve 3 kategoriích (velké stavby, díla výtvarného umění, drobné stavby). Mezi „soutěžícími“ je i loni opravená fortna, samostatná část „našeho“ cisterciáckého kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.

Život farnosti:

Petice proti DPH na knihy

Pokud chcete podpořit svým podpisem petici proti zvýšení DPH na knihy, můžete tak učinit zde.

Život farnosti:

Sbírka na farnost 13.3.

V neděli 13. března bude ve všech našich kostelích sbírka na farnost. Všem dárcům děkujeme!

Život farnosti:

Vánoční bohoslužby 2010

Informace o vánočních bohoslužbách v našem (rosickém) děkanství i v Brně si můžete stáhnout zde. Informace o bohoslužbách v našich farnostech naleznete na obvyklém místě.

Témata:

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy