Starší zprávy

Odpověď Heleny Maláškové

Odpověď Helenky Maláškové na naše přání k jejím kulatým narozeninám i svátku:

Život farnosti:

Pouť rodin Žďár nad Sázavou 2009

Diecézní pouť rodin a farností ve Žďáru nad Sázavou se bude letos konat již po šesté, a to v sobotu 29. srpna od 9.00 do 16.00 hodin. Hlavní téma pouti koresponduje s heslem připravované návštěvy Svatého otce v České republice: „Láska Kristova je naší silou“. Více informací o pouti viz zde.

Život farnosti:

Pěší pouť na Velehrad 21.8.

Zpráva z pěší pouti na Velehrad ze dne 21. 8.: Na Velehrad pěšky putuje v západním proudu z Vítochova a Křtin 165, v severozápadním z Vítochova 84, v jihozápadním ze Znojma, Brna a Slavkova 202, v severním z Olomouce 23, v jižním z Ratíškovic 26, z Veselí 3, z Ostrožské Lhoty 4 - celkem 423 poutníků se modlí (i svýma nohama), děkují za světlo víry pravé a prosí za obrácení národa a za Boží požehnání během návštěvy papeže Benedikta XVI.

Život farnosti:

redakční rada

Ve středu 10. 2. v 18 hodin se bude na faře konat setkání redakční rady našeho farního zpravodaje.

Život farnosti:

Žarošice 13.8.

Ve čtvrtek 13. srpna bude v Žarošicích „malá“ pouť. Mši sv. bude sloužit o. biskup Pavel Posád a farnost Ratíškovice má tuto pouť na starosti. V 18.30 začíná společný růženec a v 19 hodin mše sv. se světelným průvodem.

Den Brna 2

Neděle 16. srpna 2009 - katedrála sv. Petra a Pavla v 10:30: Pontifikální bohoslužba na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna. Hlavní celebrant Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Život farnosti:

Den Brna 1

Sobota 15. srpna 2009 - katedrála sv. Petra a Pavla v 19.30: kladení věnce u pamětní desky Raduita de Souches, pozdrav primátora města Brna Romana Onderky a brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho k oslavám Dne Brna. Ve 20:00: Koncert duchovní hudby, vystoupení historického vojska, ohňové a pyrotechnické vizuální divadlo.

Život farnosti:

Zemřel Rudolf Zbirovský

R. D. Rudolf ZBIROVSKÝ: 29. 5. 1915 - narozen v Brně, 5. 7. 1939 - vysvěcen na kněze v Brně, 27. 7. 2009 - zemřel v Charitním domově v Kroměříži, 1. 8. 2009 v 15:00 - pohřeb ve Střelicích u Brna.

Témata:

Život farnosti:

Farní rada 30.7.

Ve čtvrtek 30. 7. v 19 hodin bude na faře setkání farní rady. Všichni členové farní (pastorační) rady jsou srdečně zváni!

Život farnosti:

Brigáda 1.8.

Pán Bůh zaplať všem brigádníkům za účast na sobotní brigádě. Fotky z této a z předchozí brigády si můžete prohlédnout zde. Další brigáda bude tentokrát hned další sobotu, tedy 1. 8.

Život farnosti:

Počet účastníků na mši u Helenčiny studánky

Byl aktualizován počet účastníků na mši svaté u Helenčiny studánky. Účastníků z Veverských Knínic bylo ne 25, ale 33, celkový počet všech účastníků byl 120. Stav Veverské Knínice - Říčany je tedy nerozhodně 33:33.

Život farnosti:

Aktualizace pěší pouť na Velehrad

V aktualizovaném článku o pěší pouti na Velehrad si všimněte pozvání do tzv. jihozápadního proudu a především možnosti objednat si místo v autobuse (pozor, místa brzo nebudou!).

Život farnosti:

Změna bohoslužby u Helenčiny studánky

Pozor na změnu bohoslužby u Helenčiny studánky. Mše sv. se bude konat v 17.30 (viz podrobněji zde) a ne v 18 hodin, jak bylo dříve ohlášeno.

Život farnosti:

Brigáda 25.7.

V sobotu bude v 8.30 brigáda. Všichni ochotní muži jsou srdečně zváni! Budeme pokračovat v nahazování místností v přízemí fary. Vezměte si s sebou, prosím, své náčiní.

Život farnosti:

Svátost smíření pro biřmovance

V pátek 4. září v 17.30 bude v kostele v Ostrovačicích příležitost ke svátosti smíření pro biřmovance a jejich kmotry.

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy