Starší zprávy

Setkání biřmovanců 2.10

V pátek 2. 10. v 19 hodin se bude na faře konat setkání biřmovanců.

Život farnosti:

Fotky z biřmování

Na některé fotografie z biřmování je možné se podívat zde.

Život farnosti:

Dětská mše sv.

Ve čtvrtek 11. 2. v 18 hodin bude v Říčanech dětská mše sv. Všechny děti jsou srdečně zvány i se svými rodiči už půl hodiny přede mší sv. na modlitbu růžence.

Život farnosti:

Brigáda 28.11

V sobotu 5. 12. o půl deváté bude na faře brigáda. Všichni ochotní lidé, především ženy, ale nejen ženy, jsou srdečně zváni!

Život farnosti:

OŘÍK 6 ke stáhnutí

Poslední prosincové číslo našeho farního zpravodaje (OŘÍK č. 6) si můžete stáhnout zde.

Život farnosti:

Poděkování za biřmování

Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli svou obětavou prací na přípravě, organizaci i provedení liturgie biřmování i celého farního víkendu ve Veverských Knínicích.

Život farnosti:

Další fotky z pouti na Velehrad

Další fotky z pěší pouti na Velehrad si můžete prohlédnout na stránkách poutníka Jana (Peňáze).

Život farnosti:

Poděkování za práci na Oříku

Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě nového čísla našeho farního zpravodaje, ať už psaním článků nebo organizováním věcí s tím spojených.

Život farnosti:

Odpověď Heleny Maláškové

Odpověď Helenky Maláškové na naše přání k jejím kulatým narozeninám i svátku:

Život farnosti:

Pouť rodin Žďár nad Sázavou 2009

Diecézní pouť rodin a farností ve Žďáru nad Sázavou se bude letos konat již po šesté, a to v sobotu 29. srpna od 9.00 do 16.00 hodin. Hlavní téma pouti koresponduje s heslem připravované návštěvy Svatého otce v České republice: „Láska Kristova je naší silou“. Více informací o pouti viz zde.

Život farnosti:

Pěší pouť na Velehrad 21.8.

Zpráva z pěší pouti na Velehrad ze dne 21. 8.: Na Velehrad pěšky putuje v západním proudu z Vítochova a Křtin 165, v severozápadním z Vítochova 84, v jihozápadním ze Znojma, Brna a Slavkova 202, v severním z Olomouce 23, v jižním z Ratíškovic 26, z Veselí 3, z Ostrožské Lhoty 4 - celkem 423 poutníků se modlí (i svýma nohama), děkují za světlo víry pravé a prosí za obrácení národa a za Boží požehnání během návštěvy papeže Benedikta XVI.

Život farnosti:

redakční rada

Ve středu 10. 2. v 18 hodin se bude na faře konat setkání redakční rady našeho farního zpravodaje.

Život farnosti:

Žarošice 13.8.

Ve čtvrtek 13. srpna bude v Žarošicích „malá“ pouť. Mši sv. bude sloužit o. biskup Pavel Posád a farnost Ratíškovice má tuto pouť na starosti. V 18.30 začíná společný růženec a v 19 hodin mše sv. se světelným průvodem.

Den Brna 2

Neděle 16. srpna 2009 - katedrála sv. Petra a Pavla v 10:30: Pontifikální bohoslužba na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna. Hlavní celebrant Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Život farnosti:

Den Brna 1

Sobota 15. srpna 2009 - katedrála sv. Petra a Pavla v 19.30: kladení věnce u pamětní desky Raduita de Souches, pozdrav primátora města Brna Romana Onderky a brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho k oslavám Dne Brna. Ve 20:00: Koncert duchovní hudby, vystoupení historického vojska, ohňové a pyrotechnické vizuální divadlo.

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy