Svátosti

Především přípravy na svátosti, vlastní udělování svátostí bude spíše v bohoslužbách

1. sv. přijímání 2013

V r. 2013 se první sv. přijímání konalo v neděli 16. června. V Říčanech poprvé přistoupila k 1. sv. přijímání Nela Černá, ve Veverských Knínicích těchto 5 dětí: Anna Kadlčková, Veronika Pátková, Jan Carda, Zdeněk Kříž, Pavel Nejezchleb.

Boží Tělo 2013

Snažili jsme se oslavit Slavnost Těla a Krve Kristovy co nejlépe. Všechno bylo připraveno i na eucharistický průvod kolem kostela. Jenže pršelo. V Ostrovačicích se tedy žádný průvod nekonal (zůstali jsme v kostele a adorovali Nejsvětější Svátost).

Rovněž ve Veverských Knínicích to vypadalo, že nebude možné jít ven. Už jsme se s tím smířili. Jenže na konci mše sv. vyslaný „zvěd“ (Hanka) svým úsměvem naznačila, že se počasí zlepšilo natolik, že můžeme jít ven. S velkou vděčností jsme vyšli, radostně oslavovali Pána a svědčili o své víře ostatním lidem v obci.

Příprava na první svaté přijímání 15.5.

15.05.2013 - 18:00

15. května 2013 v 18 hodin se bude konat další příprava dětí na 1. sv. přijímání.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání (2013)

Příprava dětí na letošní 1. sv. přijímání, které se uskuteční 16. června 2013 v Říčanech a ve Veverských Knínicích, je v plném proudu. 11. dubna při dětské mši svaté všechny připravující se děti dostaly toto požehnání:

N., ať Tě Bůh žehná, vede tě a chrání.
Ať ti dává laskavé srdce,
abys ho měl(a) ráda a stále víc jej poznával(a).
Jdi s ním s radostí a s důvěrou.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

První svaté přijímání 2013

16.06.2013 - 09:00

Letošní první svaté přijímání se bude konat v Říčanech při nedělní mši sv. v 9 hodin a ve Veverských Knínicích v 10:30. 

Příprava na první svaté přijímání 11.4.

11.04.2013 - 19:00

Ve čtvrtel 11. 4. v 19 hodin bude na faře setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Dodatek k přehledu svátostí za rok 2012

Jsou ještě další svátosti, které se nepočítají a nezapisují do matrik. Ty jsou udělovány opakovaně a v mnohem větším počtu. Jsou to: svátost nemocných (dříve nazývaná „poslední pomazání“) a především svátost smíření („zpověď“) a eucharistie („sv. přijímání“).

Eucharistické oslavy v červnu 2012

Letos se obě obvyklé eucharistické slavnosti konaly v červnu: Nejprve 3. června 2012 při nedělní mši sv. o slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupilo 5 dětí k prvnímu svatému přijímání.

Rok biřmování a Seslání Ducha svatého

Blíží se slavnost Seslání Ducha sv., na kterou se jako každý rok chceme připravit modlitební novénou. O slavnosti Seslání Ducha sv. pak bude obnova svátosti biřmování, kterou jsme přijali – poslední před pár roky ve Veverských Knínicích, mnozí už hodně hodně dávno.

Svátky našeho křtu

O Velikonocích si připomínáme svůj křest a děkujeme za tento obrovský dar Boží. Letos jsme měli tu radost, že během Velikonoční vigilie ve Veverských Knínicích byl křest i udělován. Eva Kokoliová, která se více než rok na svátost křtu připravovala, se „znovu narodila“ a vstoupila touto svátostí do Božího království.

Pár slov k Roku biřmování

Blíží se vrchol letošního roku přípravy na cyrilometodějské výročí. Letošní rok je, jak víte všichni, rokem biřmování. V jeho centru je obnova svátosti biřmování o slavnosti Seslání Ducha svatého (27. května). Tuto obnovu provádíme každý rok, letos však se na tuto událost chceme zvlášť připravit a obnovit pak své biřmovací sliby co nejhlouběji a nejopravdověji.

K roku biřmování

Víte, co je „MAMA-HOTEL“? To je označení pro jev rozmáhající se v poslední době mezi lidmi mladší generace, kteří už formálně vkročili do věku dospělosti, tedy by se měli lidsky i ekonomicky postavit na vlastní nohy, leč ze sobeckých důvodů i nadále spočívají na maminkovsko-tatínkovské měkoučké peřině, protože je to tak pro ně nejpohodlnější. Možná nebudete věřit, ale i v církvi tento mama-hotel funguje. Setrvávají v něm křesťané nedospělé víry - tedy ti, kteří se jen „vezou“, tzn.

Křest a postní doba

Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při mši svaté. Pak následovala přednáška týkající se křtu a postní doby. Postní doba a velikonoční slavnost Vzkříšení nám pomáhá k novému přihlášení ke svému křtu, k obnově křestního slibu.

Postní obnova 2011

Letošní postní duchovní obnovu v sobotu 9.4.2011 vedl o. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Probíhala podle programu uvedeném v pozvánce. Účastnilo se jí, podle posledního sčítání, 34 věřících (14 z Říčan, 10 z Ostrovačic, 7 z Veverských Knínic a po jednom z Rosic, Rudky a Brna).

Postní duchovní obnova 2011

09.04.2011 - 09:00

V sobotu 9. 4. 2011 se u nás uskuteční „Postní duchovní obnova“. Povede ji tentokrát P. Mgr. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Hlavním tématem obnovy je svátost křtu.

Program obnovy

  • 9:00 1. přednáška
  • 10:15 2. přednáška
  • 11.30 Mše svatá

Stránky

Subscribe to RSS - Svátosti