Vzdělávání

Sv. Jan Maria Vianney a vzdělání

Při příležitosti 150. výročí smrti sv. Jana Maria Vianney, "faráře arského", patrona kněží a farářů, slavíme v církvi "Rok kněží".

Zatímco v dřívějších životopisech svatých se často zdůrazňovaly události z jejich života a vlastnosti, kterými světci vynikají a odlišují se od nás, dnes nás oslovují ty jejich rysy, kterými se nám přibližují, ukazují svou slabost, podobnou naší slabosti, i svou víru, která je silnější než naše lidské slabosti a problémy.

Náboženství pro dospělé 2010

V pátek 5.3.2010 se uskutečnilo na naší faře letos již potřetí "náboženství pro dospělé". Jak napovídá název, jedná se o další vzdělávání věřících, které je velmi důležité, protože v otázkách víry nemůže žádný farník zůstat na úrovni toho, co se naučil ve třetí nebo páté třídě.

Jako hlavní úkol a téma jsme společně stanovili "Bibli".

Další ročník vzdělávacích aktivit Pastoračního střediska BB

Během letošního podzimu měli zájemci opět příležitost navštívit několik zajímavých vzdělávacích akcí s teologickou tematikou. Jedná se např. o:

Seminář rétoriky

V sobotu dne 18.11.2006 od 14. do 17. hodiny proběhl na faře a v kostele
v Ostrovačicích seminář rétoriky, který vedla herečka Mahenova divadla v Brně
paní Hana Hlaváčková. Semináře se zúčastnilo asi 35 farníků z našich farností,
především lektoři čtení Písma.
Zmíněný seminář byl velmi užitečný, neboť jsme se dověděli mnoho nových
poznatků o naší mateřštině. Místy jsme se i docela pobavili, protože ani při
tomto učení nezapomněla paní Hlaváčková na trochu humoru. Nejdříve jsme

Slovo mladým o manželství a o knihách

Je vám šestnáct, sedmnáct, možná i více roků a máte co dělat, abyste se vyznali sami v sobě. Dnešní doba vám v tom mnoho nepomůže. Spíše naopak. V církvi jsme však zodpovědní jeden za druhého. A jako křesťané máme navíc jednu velikou výhodu: Jedinečný příklad v Ježíši Kristu, Panně Marii a výjimečnou literaturu - Bibli.
Vy však máte tisíc dalších otázek a ty se stále více točí kolem slova láska a manželství.

Liturgické oblečení

CO MOŽNÁ NEVÍME
Alba (z lat. alba vestis) je bílé roucho a značí čistotu srdce, kterou nám dobyl Kristus svou vlastní krví.
Cingulum (lat. = pás) - bílý lněný provaz, jímž se přepásává alba a značí zdrženlivost od zlých žádostí.
Štola (řec. stolé - šat) - dlouhý pás, který se pokládá zezadu kolem krku a splývá přes ramena dopředu. Značí jho Kristovo, jež má kněz radostně nést.
Rocheta (neboli komže) - z lat. carnisia, je zkrácená alba, sahající po kolena. Užívá se jí při udílení sv. svátostí a při průvodech.

Chrismon. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

Z prolnutí řeckých písmen CH a R vznikl grafický symbol Krista, zvaný CHRISMON.
Astronomové naší doby prokázali, že v říjnu roku 312 utvořily hvězdy na obloze nad Itálií obrazec podobného tvaru. Úkaz byl zřejmě vyložen jako znamení, z něhož císař Konstantin pro sebe odvodil Boží pokyn: „In hoc signo vinces - V tomto znamení zvítězíš.“
Na sarkofágu ze 4. století, který je nyní uložen ve Vatikánském muzeu, je Chrismon symbolem Života, který v Kristu přemohl smrt a vystoupil z hrobu, marně střežen římskými vojáky.

Informace o časopisech

V dnešní době existuje nepřeberné množství časopisů s duchovní tematikou. Ne každý z nás je informován o obsahu těchto týdeníků či měsíčníků. Každého z nás osloví něco jiného. Abychom si dobře vybrali, k tomu je zapotřebí prolistovat si je a třeba i přečíst. K nahlédnutí jsou v sakristii říčanského i ostrovačického kostela.

Ryba. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

I v našich zpěvnících se nacházejí symboly či písmena, která bychom měli umět vysvětlit. Tady je tedy vysvětlení jednoho z nejstarších symbolů a zároveň i nápisu křesťanského světa.

Informace o farní knihovně (1993)

Letos byla založena farní knihovna obsahující knihy s duchovní tématikou. Tato křesťanská literatura je uložena na faře v Ostrovačicích. V případě Vašeho zájmu o zapůjčení některé z těchto zajímavých knih se obraťte kdykoliv na pana faráře. Říčanští zájemci se mohou obrátit také na paní Ševčákovou, u které naleznou seznam knih. Přivítáme i jakékoliv připomínky a doporučení křesťanských knih k rozšíření naší farní knihovny.

Přednášky a koncerty (1993)

Letošní rok má též na kontě sérii přednášek a jeden koncert.
První v pořadí byla 23. 3. přednáška s promítáním barevných obrázků o pouti do Svaté země. Svého úkolu se v KD v Říčanech velmi dobře zhostil pan Komárek z Rosic.
Cyril a Metoděj a jejich doba - to byla další významné téma, které přednášel ing. mjr. František Valdštýn 9. 7. na farní zahradě v Ostrovačicích.

Stránky

Subscribe to RSS - Vzdělávání