1. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

27.04.2011 - 19:30

Velikonoční koncert“ se bude konat 27. 4. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Program koncertu

  • G. Young – Aleluja
  • C. Saint-Saens – Mše c moll
  • V. Jírovec – Adagio pro hoboj a varhany

  • F. Liszt – Missa choralis Gloria, Sanctus
  • G. P. Telemann – Sonáta g moll hoboj a varhany 1. a 2. věta
  • Z. Pololáník – Ave Maria
  • Z. Pololáník – Liturgická mše

Představení účinkujících

Na úvodním koncertě druhého ročníku hudebního festivalu se v kostele svatého Václava představí především PĚVECKÝ SBOR LUMÍR vedený Lukášem Kozubíkem. Vystoupení doplní František Šmíd na varhany a Jiří Bělík na hoboj.

Smíšený pěvecký sbor Lumír navazuje ve své činnosti na obrozeneckou sborovou tradici. Těžištěm jeho repertoáru je zejména hudba duchovní, ale nevyhýbá se ani písním lidovým, spirituálům či muzikálovým melodiím. V poslední době rozšiřuje spolupráci s jinými sborovými a orchestrálními tělesy, aby se tak mohl podílet na provedení velkých vokálně-instrumentálních skladeb (např. Dvořákovo Te Deum či Pololáníkova Missa solemnis). Sbor už mohl své umění předvést i v zahraničí (mj. Irsko, Moldávie, Slovinsko). V uměleckém vedení sboru se vystřídala řada českých osobností, zejména Vítězslav Kaprál či Ludvík Kundera.

LUKÁŠ KOZUBÍK (*1980) pochází z Ostravy, kde vystudoval operní zpěv na Janáčkově konzervatoři a Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity ve třídě Doc. Drahomíry Míčkové. Již během studia byl členem sboru opery Národního divadla moravskoslezského a pedagogem zpěvu a korepetic na Lidové konzervatoři. Jako člen Pražského komorního sboru působil pravidelně na operních festivalech Rosini Pesaro, Mozart A Coruna či Rosini Bad Wilbad. V současné době je sbormistrem komorní opery Praha, kde se podílí na nastudování řady inscenací pro zahraniční produkce (např. Trubadúr, Rusalka, Car a tesař, Nabucco, Netopýr). Pěvecký sbor Lumír vede od roku 2006.

Převzato z webových stránek
Městského kulturního střediska v Tišnově

Pěvecký sbor Lumír