28. října - státní svátek ČR

28. října vzpomínáme 90 let od vyhlášení samostatné ČSR. K uctění tohoto výročí probíhá v Říčanech zajímavá výstava, kterou připravil místní letopisecký spolek a žáci devátých tříd ZŠ Ostrovačice.

Mapuje I. světovou válku, její přůběh, nabízí staré fotografie z Říčan i náhled do osudu lidí.

Co nám dnes říkají jména na pomníku padlých? Dokážeme se i dnes zastavit a ptát se, jaký měl jejich život smysl?

V kronice obce se dočteme o tom, že v úterý 29. října 1918 v Říčanech mlynář František Pavloušek nechal v podvečer v přeplněném kostele sloužit slavnostní mši s děkovným hymnem Te Deum. Z kazatelny byl zde přečten Manifest národního výboru Československého. 8. listopadu pak pořádaly Říčany s Ostrovačicemi společnou oslavu státní samostatnosti. Na starém hřbitově byly o rok později vysázeny lípy svobody (dnes pomník padlých). Radní pan Karel Ondroušek mluvil o zasazených lípách jako o symbolu českého národa.

Dne 26. října 2008 se můžeme zastavit, vzpomínat i děkovat Bohu při mši sv. ve všech našich kostelích.

Autoři článků: