3. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

01.06.2011 - 19:30

Závěrečný koncert“ hudebního festivalu se bude konat 1. 6. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Na třetí koncert hudebního festivalu se přemístíme zpět do tišnovského kostela.

Představení účinkujících

DÓMSKÝ KOMORNÍ SBOR z Brna zde uvede výhradně skladby Zdeňka Pololáníka; bude to např. Missa brevis, ale také Křížová cesta na text Běly Schovancové v podání Olgy Procházkové. Mezi spoluúčinkujícími hudebníky uvítáme mj. předního hráče na marimbu Martina Opršála a varhaníka Petra Kolaře. Vedle sboru se dále představí barytonista Slezského divadla v Opavě Zdeněk Kapl za doprovodu klavíristy Karla Košárka.

Dómský komorní sbor je tvořen osmi mladými sólovými zpěvačkami, které společně tvoří originální těleso svého žánru. Sbor působí pod Základní uměleckou školou se zaměřením na církevní hudbu v Brně. Jak název napovídá, jsou součástí hudební složky katedrály sv. Petra a Pavla. Letos mladé zpěvačky se svou dirigentkou a sbormistryní Dagmar Kolařovou vkročily do třetí roku své existence. Za tuto dobu si stihly vytvořit široký okruh svých posluchačů. Jejich repertoár, který je velice pestrý, nejen umí posluchače nechat se zasnít, ale také příjemně překvapí netradičností skladeb. Jsou věrnými interpretkami W. A. Mozarta, F. Schuberta a především Zd. Pololáníka. Kromě tradičních vystoupení v katedrále a na koncertech v moravských sálech a kostelích se sbor chystá na jaře natočit své první CD a prorazit na mezinárodních sborových soutěžích.

ZDENĚK KAPL vystudoval JAMU ve třídě prof. Krejčiříka, zúčastnil se několika zahraničních interpretačních kurzů v Německu. Ve Slezském divadle v Opavě působí od roku 2002, s Hoffmusici vystupoval na barokních festivalech v Itálii (Benátky), Německu (Göttingen, Carlsruhe) a Francie. Na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech získal v roce 2001 Cenu Viléma Zítka.

MARTIN OPRŠÁL vystudoval na konzervatoři v Brně bicí nástroje a v roce 1986 se stal členem Státní filharmonie Brno. V roce 1988 působil v Mezinárodním orchestru Gustava Mahlera a v Orchestru evropského společenství. Poté byl jedním ze zakládajících členů Středoevropského souboru bicích nástrojů Dama Dama. Jeho hlavním nástrojem je marimba. V roce 1996 zúčastnil světové marimbové soutěže ve Stuttgartu, v letech 1998-2002 působil jako místopředseda Společnosti perkusionistů ČR. V roce 2000 vydal sólové CD s názvem Reverbations.

PETR KOLAŘ studoval varhanní hru na brněnské Konzervatoři, později na JAMU. Úspěšně se zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží, od roku 2000 hru na varhany také vyučuje. V létech 1990-7 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Roku 1998 se stal ředitelem kůru a hlavním varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Ve své profesionální kariéře se aktivně věnuje sborovému zpěvu. 1995–2002 byl sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. Od roku 2001 vykonává funkci hlavního sbormistra Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská.

BĚLA SCHOVANCOVÁ žije od roku 1974 v Paříži se svým manželem, výtvarníkem Ladislavem Schovancem. Je členkou literární sekce pařížské akademie věd a umění a publikovala své verše v řadě zahraničních i domácích novin a časopisů (v Austrálii, Kanadě, Švýcarsku, Německu, Velké Británii, USA aj.).

OLGA PROCHÁZKOVÁ studovala zpěv na brněnské konzervatoři. Dále pokračovala na JAMU a během studia se stala laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Je pěvkyní širokých interpretačních možností, od koloraturních přes lyrické až ke stěžejním rolím českého i světového repertoáru. Hostovala ve Státní opeře Praha a na operních scénách v Brně, Ostravě a Olomouci. Vytvořila na šedesát operních a přes třicet operetních rolí. Věnuje se také koncertní činnosti. V roce 2003 získala prestižní cenu Petra Bezruče za mnohaleté zásluhy o kulturní tvář města Opavy a od primátora města obdržela ocenění za osobní přínos pro rozvoj česko-polských vztahů.

KAREL KOŠÁREK vystudoval konzervatoř v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze. Svá studia zakončil v USA (Dallas), kde získal diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích, je laureátem soutěže Walter Naumburg v New Yorku (1997).

Recitály v uplynulých sezónách v New Yorku, Dallasu, Palm Beach, Calgary, Tel Avivu, Petrohradu a Bangkoku, stejně jako koncertní vystoupení v Evropě a Japonsku dokumentují jeho mezinárodní umělecké aktivity. Vystupoval rovněž na mezinárodních hudebních festivalech a spolupracoval s předními orchestry, mezi které patří Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr FOK, Nagoya Philharmonic Orchestra, St. Petersburg Chamber Orchestra, Sinfonietta Cracovia.

Převzato z webových stránek
Městského kulturního střediska v Tišnově