ActIv8 - Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě

Setkání se uskutečnilo 18.-20. 7. na Velehradě. Jeho smyslem a cílem byla společná oslava světového dne mladých, protože málokdo se vydal přímo na mezinárodní setkání mládeže s papežem do australského Sydney.

Na Velehrad jsem s kamarády přijela už den před oficiálním začátkem setkání. Neodradil nás ani déšť, který přerostl v prudký liják právě ve chvíli, kdy jsme na louce stavěli stan. Večerní program na podiu jsme tedy oželeli a raději sušili promáčené oblečení. Probudilo nás ale sluníčko, které rychle vysušilo rozbahněnou louku i promoklé stany. Program zahájila mše svatá sloužená ve slovenském jazyce. Po obědě následovaly křížové cesty na různá témata. Večer jsme si zatančili na benefičním koncertu, při kterém probíhala sbírka na pomoc Ukrajině. Účinkovaly zde kapely Tretí deň ze Slovenska a SonicFlood z USA. Po skončení následovalo ztišení a modlitba.

V sobotu brzy ráno byla sloužena řeckokatolická liturgie. Po snídani jsme se prostřednictvím telemostu spojili s mladými v Sydney, kde díky osmihodinovému časovému posunu právě probíhalo noční bdění s papežem. Odpoledne si v programu každý našel něco pro sebe. Na výběr byly sportovní aktivity, divadelní představení, workshopy a přednášky na zajímavá témata se zajímavými osobnostmi.

Vrcholem celého setkání byla noc ze soboty na neděli, kdy program probíhal nepřetržitě od večera do rána. Nejprve jsme se ztišili ve večerní vigilii, která přešla v noční bdění na několika místech Velehradu. Bdění probíhalo v katedrále, v přilehlých budovách, na louce, ale i v soukromí ve stanech a teplých spacácích. Ve dvě hodiny ráno jsme se všichni sešli u hlavního podia, kde jsme na velkoplošné obrazovce mohli sledovat přenos slavnostní mše svaté ze Sydney, při které papež uděloval svátost biřmování několika vybraným mladým lidem z různých koutů světa, mezi nimiž byl i jeden zástupce České republiky. Ve čtyři hodiny ráno začala mše i u nás na Velehradě, tentokrát sloužená v českém jazyce. Po závěrečném požehnání následovalo balení, loučení a zasloužený odpočinek po probdělé noci.

Domů jsem se vrátila s dobrou náladou a pocitem, že církev díky tolika zapáleným mladým lidem jen tak nevymře. Už teď se těším na další podobné setkání mladých a pokud i vy budete mít možnost se zúčastnit, neváhejte a přijeďte. Stojí to za to!

Autoři článků: