Biblický kurz 2010

- letos v rámci diecézního biblického programu VEZMI A ČTI

Z nabídky Pastoračního střediska Brněnského biskupství:

Kurz bude tematicky zaměřen na centrální knihu Starého zákona Exodus a na Lukášovo evangelium. Lektorsky ho zajišťují ThLic. Stanislav Pacner a doc. Dr. Petr Mareček, ThD., a další přednášející.

Kurz proběhne v rámci šesti setkání vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, od 17 do 20.15 hodin. První setkání je už 23. září, poslední se uskuteční 2. prosince 2010.

Očekává se dobrovolný příspěvek na náklady kurzu, není podmínkou. Přihlášky jsou k dispozici u správce farnosti nebo na www.biskupstvi.cz/pastorace. Zasílejte je na adresu Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 60143 Brno nebo e-mailem dolezelova@biskupstvi.cz co nejdříve.

Autoři článků: