Biřmování v našich farnostech

Po několika letech bude v našich farnostech opět biřmování, tj. přijede pan biskup a bude udělovat připraveným zájemcům tuto tzv. ?svátost křesťanské dospělosti". Zatím je ještě příliš brzy hovořit o tom, kdy by ona slavnost měla být. Záleží především na připravenosti zájemců a na možnostech otce biskupa. Nyní je čas přípravy a na tu bych chtěl pozvat všechny dospělé a dospívající farníky, kteří již dosáhli 14 let života a přitom ještě tuto posilu křesťanského života nepřijali.

V jednotlivých setkáních, jednou za týden, případně jednou za 14 dní, probereme základy naší víry, s tím, že smysl toho všeho není ve vědomostech, ale především v životě. Dospělý křesťan by měl znát pravdy víry, ale především podle nich žít, plný radosti a lásky k Bohu i lidem, vědět jak zhruba se v životě orientovat a jak odpovídat na nároky dnešního světa i v životních těžkostech a utrpení.

První setkání bude v pátek 17. října v 19 hodin na faře v Ostrovačicích. Jsou zváni nejen ti, kdo se už k biřmování přihlásili, ale i všichni ostatní, kteří by se chtěli ještě přihlásit, případně udělat další krok ke své křesťanské dospělosti.

Autoři článků: