Biřmování v Ostrovačicích (1995)

Drazí farníci,

jak jistě víte, bude se konat v naší farnosti mimořádná událost - v neděli 17. září t. r. v 15 hod. udělí náš otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim biřmovancům. Bude to jedinečná slavnost také z toho důvodu, že biskup do naší farnosti zavítá po 52 letech.
Bude to událost důležitá na prvním místě pro biřmovance, ale také pro celou farnost.

Svátost biřmování spolu se křtem a Eucharistií patří mezi tři základní svátosti. Je dovršením svátosti křtu, hlouběji nás napojuje na Krista a na církev a vybavuje nás dary Ducha sv. potřebnými pro osobní duchovní život i zodpovědný křesťanský život jak v církvi, tak pro naše svědectví ve společnosti. Každý biřmovaný křesťan není zodpovědný jen za sebe a za vlastní spásu, ale je nutné, aby se podílel na růstu Božího království hlásáním slovy a skutky.

I když vlastní svátost biřmování přijme 28 kandidátů, my všichni budeme prosit o milost Ducha sv. pro každého z nás.
Mnozí z Vás jste přijali svátost biřmování před mnoha lety a můžete tedy obnovit funkci této svátosti, každý sám u sebe.
Přeji Vám všem hluboké duchovní soustředění, otevřenost srdce a bohatý užitek z milosti Ducha sv.

Váš duchovní správce

Autoři článků: