Brigáda 25.7.

V sobotu bude v 8.30 brigáda. Všichni ochotní muži jsou srdečně zváni! Budeme pokračovat v nahazování místností v přízemí fary. Vezměte si s sebou, prosím, své náčiní.

Život farnosti: