Brněnští biskupové

Sídelní biskup brněnské diecéze Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Narodil se 20. srpna 1946 v Bosonohách. Kněžské svěcení přijal 27. června 1976 v Brně, poté působil v duchovní správě. V roce 1982 byl jmenován prefektem, později rektorem Kněžského semináře v Litoměřicích.


Papež Jan Pavel II. jej 14. února 1990 jmenoval brněnským biskupem, konsekrován a zároveň intronizován byl 31. března téhož roku v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Stal se třináctým brněnským sídelním biskupem.
Při České biskupské konferenci je pověřený péčí o kněžstvo, o rodiny a o duchovní službu v armádě.

(Katalog brněnské diecéze, Brno 2007, str. 16).

Pomocným biskupem brněnského biskupa je od května 2016 Mons. Ing. Pavel Konzbul. O předchozích brněnských biskupech čti zde. O předchozím pomocném biskupovi Petru Esterkovi čti zde.