Brzy zrána

…brzy z rána,

ještě než záře ranní vzplály na nebi,

se otevřela Brána věčnosti

a vzkříšený Kristus

se nám ukázal,

abychom uvěřili,

že On je cesta,

pravda a život,

náš život ve věčnosti,

tak jak Bůh Otec

si od založení světa přál.

A proto my křesťané

slavíme neděli,

den nového času

času věčnosti…

 

Ze sbírky básní Svítání Běly Schovancové

 

Obraz (viz foto) namaloval Bronzino. Jmenuje se "Noli me tangere" (nedotýkej se mě, nezadržuj mě) a je interpretací biblického textu J 20,11-18.

Autoři článků: