Celostátní setkání animátorů seniorů v Hradci Králové

Využila jsem možnosti zúčastnit se Celostátního setkání animátorů seniorů ve dnech 5. - 6. listopadu 2010 v Hradci Králové. Setkání se zúčastnili litoměřický biskup Jan Baxant, královehradecký světící biskup Josef Kajnek a královéhradecký emeritní biskup, arcibiskup Karel Otčenášek.

Pro 150 účastníků z celé naší republiky byl připraven bohatý program:

 • MOSES (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
 • Bohoslužba s biskupy
 • Dvoudenní přednášky s odborníky
 • Koncert Evy Henychové
 • Beseda s Martinem Stropnickým

Na všechny silně zapůsobila krátká přítomnost pana arcibiskupa Karla Otčenáška, nejstaršího přítomného seniora. Byl přivezen na invalidním vozíčku. S námahou nás pozdravil, udělil požehnání a omluvil se, že s námi nebude na mši svaté.

Přednášejícími odborníky byli:

 • P. Ing. Miloslav Fiala OPraem - Úkol pastorace: Začlenit seniory do aktivní společnosti
 • PhDr. Ing. Marie Oujezdská - Společenské nároky na rodinu a úloha seniora - i z pohledu Evropské unie
 • Sr. Marie Baumruková - Význam řeholního společenství v životě seniorů
 • MUDr. Marie Svatošová - Normální je věřit
 • Martin Stropnický - Velvyslancem ve Vatikánu

Silným a radostným uměleckým zážitkem se stal večerní koncert věřící šestatřicetileté písničkářky Evy Henychové.

Z přednášky M. Fialy:  „Z průzkumu odhadů a předpokladů OSN v roce 1998 vyplývá, že: Ze současných 66milionů osmdesáti a víceletých lidí žijících v té době na světě, vzroste jejich počet v roce 2050 na 370 milionů, mezi nimiž budou 2,2 miliony stoletých. Úspěch vědy a následný pokrok medicíny rozhodujícím způsobem přispěly k prodlužování střední délky života. Tzv. „třetí věk“ se nyní týká značné části světové populace. Dnes je průměrný věk mužů 71 let, žen 84 let. Roste počet lidí nad 85 roků.“

Dnešní senioři jsou „neviditelná generace“. Mají méně výrazné postavení, téměř žádný vliv, politici o ní mluví jen před volbami. V dřívějších kulturách a společnostech byl tzv. „kult stáří“. Ctila se moudrost stáří, vládli ti nejstarší, nejmoudřejší.

Naše dnešní společnost je rozbitá, demoralizovaná, vytrácí se etika, mravnost. My křesťané jsme povoláni, abychom ji připomínali, udržovali. Máme přispět k překonávání konzumního způsobu života.

Jan Pavel II. již v roce 1984 oslovil seniory: „Nenechte se překvapit pokušením samoty, …navzdory silám, které postupně ochabují, navzdory selhávání společenských organizací, meškání oficiální legislativy a nepochopení egoistické společnosti, vy nejste na okraji církve. Nesmíte se cítit jako pasivní prvky světa, ale jste aktivními subjekty v období lidské a duchovní plodnosti života. Máte ještě vykonat své poslání a přinést svůj příspěvek.“

Některé myšlenky, které v přednáškách zazněly:

 • Žalm 89: Nauč nás počítat naše dny
 • Rozjímání – rozvinutá, prohloubená modlitba
 • Ve vztahu k seniorům máme být trpěliví, laskaví, shovívaví
 • Dar stáří: moudrost srdce (není to však dar automatický)
 • Bible: nejen ji číst, ale číst ji duchovně! Boží slovo nám pomáhá poznat sami sebe
 • Marie – Marta -  nemocný už nemusí běhat, shánět, starat se jako Marta, ale jako Marie se věnovat radostnému pohledu na Pána
 • Spiritualita nemocí – pro nevěřícího je nemoc tragédie, u věřícího je to osvobozující prvek a příležitost konečně se zamyslet nad sebou
 • Plnost života – rozdávat ji potřebným. „Drží li někdo pravdu ve své dlani a nechce ji otevřít, budiž mu ruka uťata!“
 • Péče o nemocné mě formuje – péče má dvojí rozměr. Fyzický pracovní a emocionálně etický, který zahrnuje city, blízkost a je projevem našeho vztahu ke členům rodiny.

Setkání mě velmi obohatilo. Mohu vám stručně přiblížit myšlenky z přednášek, které nás oslovily, ale atmosféra setkání je nesdělitelná.

Autoři článků: