Charismatická konference (2007)

O tom, že bude charismatická konference letos v Brně a o její náplni jsme vás již informovali v minulém zpravodaji. Konference proběhla, Bohu díky, s velkým požehnáním. Zúčastnili se i zástupci našich farností ze všech tří obcí. Program byl naplněn podle harmonogramu, přednášející otvírali srdce všech přítomných, prostředí bylo velmi příjemné, atmosféra srdečná a radostná. Brno přijalo účastníky velkoryse, od uvítání otcem biskupem Vojtěchem při zahajovací mši sv. ve středu 25. 7., přes vřelou zdravici a osobní svědectví hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, po poslední služebníky, převážně z řad mládeže některých farností. Jednotlivé přednášky si můžete objednat v požadované podobě (audiokazeta, CD, DVD) u Telepace Ostrava - to je provozovatel TV NOE, kontakty na ně máte na každém jejich letáčku. Účastníků den ze dne přibývalo, v sobotu nás již bylo přes 4 tisíce.

Radost byla veliká, když na konci organizátoři sdělili, že příští konference bude opět v Brně, a to 9. - 13. července 2008. Doporučujeme rezervovat si tento termín dopředu a nepromarnit příležitost této nabídky k osobní duchovní obnově, povzbuzení ve víře i k osobním setkáním s přáteli. Některé vzdálené farnosti přijely i autobusy, my máme tuto jedinečnou příležitost „za humny“.

Vzpomínám na svou první účast na tehdy ekumenické konferenci u nás v roce 1988. Tehdy jsme se scházeli v prostorách církve metodistické v Praze v Ječné ulici. Nadšení bylo veliké, i když počet účastníků omezen pozvánkami pro malé prostory. Na konci měl tehdy jeden bratr prorocké slovo, že příští konference bude v Paláci kultury. Sklidil sarkastický smích účastníků, nedovedli jsme si za hluboké totality v komunistickém Paláci kultury křesťanskou akci představit.

A světe, i lide Boží, div se, konference v červenci 1989 se skutečně v Paláci kultury konala. A to bylo ještě 4 měsíce před sametovou revolucí. I za komunismu platilo, šlo-li o peníze, ty byly vždy až na prvním místě. A tak se stalo, že v Paláci kultury odpadla nějaká akce a jeden z organizátorů konference se dověděl, že kdo složí do 3 dnů zálohu 110 000,- Kč, ten prostor)‘ dostane k pronájmu. A tak bratři, ve víře, že účastníků bude dosti, aby náklady uhradili, povypůjčovali potřebnou částku, zálohu složili a Palác byl náš. Nadšení bylo tehdy nesmírné, když v prostorách, kde bývaly sjezdy KSČ, zněly chvály, modlitby, svědectví, přednášky i mnohá fyzická i duchovní uzdravení. Osobně si vzpomínám na drobnou epizodku, kterou uvádím i tak trochu pro zasmání: Když jsem tehdy po třech dnech setkávání před odjezdem děkovala na WC tamní soudružce uklízečce za její službu, odpověděla mi: "Já už jsem vaše. Příští rok zde budu, ale ne na záchodě, ale v první řadě v sále“. 

Nu a potom už následovaly svobodné konference v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě, Třebíči a konečně i u nás v Brně.

Autoři článků: