Chrismon. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

Z prolnutí řeckých písmen CH a R vznikl grafický symbol Krista, zvaný CHRISMON.
Astronomové naší doby prokázali, že v říjnu roku 312 utvořily hvězdy na obloze nad Itálií obrazec podobného tvaru. Úkaz byl zřejmě vyložen jako znamení, z něhož císař Konstantin pro sebe odvodil Boží pokyn: „In hoc signo vinces - V tomto znamení zvítězíš.“
Na sarkofágu ze 4. století, který je nyní uložen ve Vatikánském muzeu, je Chrismon symbolem Života, který v Kristu přemohl smrt a vystoupil z hrobu, marně střežen římskými vojáky.