Co nás čeká do prázdnin? (2007)

Co nás ještě čeká do prázdnin...

14. dubna Přednáška p. Žaloudka o Molokai v Říčanech
12. května Děkanátní pouť rosického děkanství do katedrály
18.-26. května Svatodušní novéna
19. května Pouť dětí a rodičů na Sv. Kopeček
16. června Farní pouť do Zlatých Hor
29. 6.-1. 7. Tři dny modliteb matek v našich farnostech
1. července Pouť sv. Petra a Pavla v Říčanech

A PAK UŽ HURÁ NA PRÁZDNINY!

Pouť dětí na Svatý Kopeček u Olomouce

19. května 2007
Předpokládaný odjezd - 8 hodin, návrat - do 19 hodin

Dopoledne - krátká návštěva poutní baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, pak občerstvení z vlastních zásob

Odpoledne - návštěva ZOO

Předběžná cena - děti 150 Kč, dospělí 250 Kč (vstupné do ZOO 40 Kč/osobu - bude zvlášť)

Farní pouť do Zlatých Hor - Mariahilf

16. června 2007
Předpokládaný odjezd - 5.30 hodin, návrat - do 21 hodin

Zlaté Hory - v 10.30 mše svatá, pak prohlídka poutního místa a modlitba křížové cesty v ambitech kostela Bílá Voda - návštěva jediné výrobny hostií u nás Další možná zastávka na cestě zpět bude upřesněna později.

Předběžná cena: děti 300 Kč, dospělí 400 Kč.
Přihlášky na oba zájezdy přijímá paní S. Volavá, Říčany (tel. 546 427 712, - po 19. hodině).