Čtyřicítka

V Bibli mají některá čísla kromě obvyklého významu i význam vnitřní, symbolickou hodnotu. Významné je číslo 40.

ThDr. Ing. Pavel Kopeček, přednášející liturgiky na Teologické fakultě Palackého university v Olomouci a také na Katolické teologické fakultě university Karlovy v Praze píše:

40 je číslo generací a označuje i časový úsek, který je důležitý pro přípravu na novou dobu. 40 dní trvala potopa: „Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo …“ (Gen 7,17). 40 dní byl Mojžíš na hoře Sinaji a 40 let putoval Izrael pouští: „Čtyřicet let chodili Izraelci pouští…“ (Joz 5,6). David a Šalomoun vládli 40 let, Eliáš putuje 40 dní k hoře Choreb: „vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu“ (1 Kr 19,8). Město Ninive má 40 dnů, aby činilo pokání: „Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno“ (Jon 3,4). V Novém zákoně se Ježíš postí 40 dní: „Tehdy byl Ježíš Duchem veden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl“ (Mt 4,1-2). Po 40 dnech vystupuje Ježíš do nebe: „… apoštolům po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím“ (Sk 1,3).

V pátek 21. května 2010 se v domě u Buršíků v Říčanech konala oslava narozenin. Oba manželé současně slavili čtyřicítku. Oslava to byla velkolepá, protože zde byla celá schola sv. Petra a Pavla plus dalších pár lidí. Převahu tam měly děti ze scholy, kterých bylo všude mnoho.

V neděli 6. června 2010 slavili 40 let společného života manželé Kryštofovi z Ostrovačic (viz foto nahoře). Za tento nádherný dar poděkovali spolu se svými dětmi a vnuky při mši svaté.

I my, ostatní farníci, přejeme oslavencům hodně Božího požehnání při oslavě tohoto symbolického krásného výročí!

Poznámka: místní farář slaví v červnu 20. výročí svého kněžského svěcení (viz zde), takže i on má aspoň maličký podíl na těchto čtyřicítkových oslavách.