Další zprávy z farnosti (1994)

  • Jak jistě všichni víme, v neděli 21. května bude v Olomouci-Neředíně při příležitosti svatořečení bl. Jana Sarkandera sloužit mši svatou papež Jan Pavel II. Odpoledne pak se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce setkání Jana Pavla II. s mládeží. Věříme, že pro všechny, kteří se na tuto pouť vydají, bude hlubokým duchovním zážitkem a my, kteří zůstáváme doma, se v modlitbách se všemi poutníky spojíme. Podrobnosti týkající se organizačních záležitostí budou včas všem oznámeny.
  • Předběžný termín svátosti BIŘMOVÁNÍ je stanoven na 17. 9. v 15 hodin ve farním kostele v Ostrovačicích.
  • Pokud se někdo připravuje na tuto svátost jinde, ale biřmován by chtěl být v Ostrovačicích, ať se přihlásí přímo panu faráři Bedřichu Provazníkovi.
  • Ti, kteří mají zájem stát se pojištěnci Mendlovy zdravotní pojišťovny nebo chtějí získat jakékoliv informace o této křesťansky zaměřené pojišťovně, ať se přihlásí na adrese: Ing. Josef Mokřen, Rosická 17, tel. 944 56
  • Pro věřící i širokou veřejnost bude ve dnech 3.-6. června 1995 na Výstavišti Flora v Olomouci otevřena mezinárodní výstava předmětů, vybavení a potřeb pro církevní a náboženský život. Vystávaje pořádána pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
  • Dne 8. dubna se uskutečnilo diecézní setkání mládeže s biskupem. Věříme, že se s námi mladí lidé naší farnosti podělí o duchovní zážitky a myšlenky tohoto setkání.
  • Centrum pro rodinu Brno pořádá: Měsíční kurs přípravy na manželství. Zahájení je vždy první pondělí v měsíci v 17 hodin (tel.: 05/42 21 74 64).
  • Výhledově plánujeme pouť po stopách sv. Prokopa. Svoji účast přislíbil také Ing. František Valdštýn.
  • Prosíme všechny, kteří přicházejí v neděli na mši svatou, aby se netísnili v zadních prostorách kostela, ale aby bez obav postoupili více dopředu.