Dějiny farnosti Veverské Knínice

Farnost Veverské Knínice má velmi dlouhou historii. První zmínka (ve Vlastivědě moravské) o tom, že Knínice jsou farní obcí, pochází z roku 1259.

Proto v r. 2009 slavně oslavujeme kulaté 750. výročí jejího vzniku.

Od počátku farnost (a celá obec Veverské Knínice) spadala pod správu kláštera Porta Coeli (v překladu Brána nebes), který založila královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., v roce 1233. Jednalo se o ženský cisterciácký klášter.

Klášter na knínickou faru dosazoval kněze svého cisterciáckého řádu. Poslední řádový kněz zde působil do roku 1797. Od té doby ve farnosti působí neřeholní kněží (z brněnské diecéze, založené v r. 1777). Viz seznam kněží veverskokníničské farnosti.

Fotky jsou z kláštera Porta coeli.