Dějiny kostela v Ostrovačicích

Původní kostel byl postaven již ve 12. – 13. století. O tom svědčí románská stavba presbytáře.

Z r. 1693 pochází zmínka o opravě kostela, v r. 1699 byla zvýšena věž a pokryta plechem. Roku 1718-19 byl kostel prodloužen a byla k němu přistavena kaple s oltářem sv. Barbory.

Až do roku 1784 se kvůli tomu v kostele konaly o svátku sv. Barbory velké poutě, i z okolí přicházívali poutníci.

V roce 1803 byla přistavěna chrámová předsíň v klasicistním stylu a nákladem kláštera byly pořízeny věžní hodiny. V roce 1880 byla na severní straně kostela přistavěna nová sakristie a původní (ve věži) začala být využívána jako Boží hrob, a později i jako zpovědnice.

Fotografie z r. 1943. Nahoře se nachází fotografie z r. 1930.

O historii ostrovačického kostela lze číst mnoho dalších zajímavých informací na webových stránkách obce.