Dětská mše sv.

Ve čtvrtek 11. 2. v 18 hodin bude v Říčanech dětská mše sv. Všechny děti jsou srdečně zvány i se svými rodiči už půl hodiny přede mší sv. na modlitbu růžence.

Život farnosti: