Dětská mše v únoru

Říčanská schola nacvičila podle staré moravské písně Legendu o sv. Dorotě. Na dětské mši 19. 2. 2009 pak mimo modliteb a přímluv dětí zazněl i zhudebněný příběh. Každá zpěvačka či zpěvák měli svoje sólo a sbor po něm opakoval. Děti i dospělí se tak jinou formou seznámili s životopisem svaté Doroty a otec Ludvík doplnil mluveným slovem, co se do písně nevešlo - např. kdy a kde sv. Dorota žila, který král ji chtěl a jak to bylo s obrácením Teofila.

Svatá Dorota (6. 2.) je patronkou horníků, květinářek, nevěst, novomanželů, nastávajících maminek. Bývá vzývána při porodech a v nebezpečích života a při křivém obvinění.

Zobrazována je se symboly: anděl, dítě, hranice, jablka, chlapec, koš, květy ovoce, palma, růže, věnec.