Diecézní setkání katechetů 2010

13.11.2010 - 07:30

V sobotu 13. listopadu 2010 se v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici 85 uskuteční diecézní setkání katechetů brněnské diecéze. Je určeno všem, kdo se věnují katechetické službě v jejích různých podobách. Otec biskup Vojtěch Cikrle a Diecézní katechetické centrum srdečně zvou na toto setkání kromě katechetů – laiků také kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice.

Téma

PÍSMO SVATÉ A KATECHEZE

Program

7:30 Prezence účastníků
8:45 Zahájení  - Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
9:00 Písmo svaté v životě katechety (P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.)
10:00 Přestávka
10:30 Přístupy k Písmu svatému v katechezi (Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.)
11:45 Biblický diecézní program „Vezmi a čti“ (P. Mgr. Petr Nešpor), Plánované aktivity Diecézního katechetického centra (Mgr. Marie Špačková a kol.), Evangelizace ve školách (Mgr. Petra Chalupová)
12:15 Oběd a oslava 20 let činnosti DKC, přestávka k vzájemným setkáním, možnost nákupu křesťanské literatury aj.
13:45 Metody práce s Biblí – praktické ukázky ve skupinách
15:00 Přestávka a příprava na mši svatou
15:30 Mše svatá – celebruje otec biskup Vojtěch Cikrle

Pro usnadnění organizace (i kvůli počtu obědů) prosíme účastníky, aby se přihlásili na Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského nejpozději do 8. listopadu 2010 (telefon 543 235 032, kl. 247), e-mail <info.kc@biskupstvi.cz>).

Převzato z webových stránek Katechetického centra brněnského biskupství. Tam je také možnost on-line přihlášení.