Diecézní setkání mládeže

Sobota před Květnou nedělí patří již tradičně diecéznímu setkání mládeže s otcem biskupem. I já jsem se připojila ke spoustě mladých lidí naší diecéze a prožila pěkný den. Program začínal v katedrále, kde nás přivítal biskup Cikrle a představili se přednášející skupinek. Každý si mohl vybrat z dvaceti témat. Nabídka byla pestrá, připravena byla témata týkající se vztahů, přírody, politiky, technologie, hudby a náboženství. Poté následoval oběd, podávaly se chutné párky s hořčicí a rohlíkem. Po obědě se všichni účastníci přesunuli do katedrály na odpolední program, který byl zakončený mší svatou.

Doufám, že příští rok bude naše farnosti reprezentovat více účastníků.

Autoři článků: