Diecézní setkání mládeže 2010

27.03.2010 - 08:30

V sobotu před Květnou nedělí 27. 3. 2010 se již po dvacáté mohou setkat mladí lidé se svým biskupem. Setkání začne 
v 8:30 v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla a vyvrcholí v odpoledních hodinách mší svatou. Liturgický průvod vychází z Petrova 8.

Celé se ponese v duchu letošního motta: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ (Mk 10,17).

Podrobnosti k dopoledním skupinám budou aktualizovány na signaly.cz (viz je rovněž zde). Zde také naleznete trasy speciálně vypravených autobusů do Brna a zpět.