Dílo Zdeňka Pololáníka

Zdeněk Pololáník napsal veliké množství skladeb, které můžeme rozčlenit do těchto skupin:

Orchestrální a koncertantní skladby
Varhanní skladby
Skladby pro jiné nástroje sólo
Skladby pro varhany a klavír
Skladby pro různé komorní sestavy
Oratoria a kantáty
Liturgické skladby
Sborové skladby
Chrámové písně pro jednohlasý lidový zpěv s doprovodem varhan (výběr)
Hymny  pro smíšený sbor a varhany, někdy též též v instrumentaci pro symfonický orchestr a v instrumentaci pro smyčcový orchestr se 4 lesními rohy
Sólistické vokální skladby
Opera
Hudební hry a muzikály
Melodramy
Balety
Jiné skladby
Elektroakustická hudba
Hudba k činohrám
Hudba ke hrám pro děti
Hudba k celovečerním filmům
Hudba ke krátkým a kresleným filmům
Hudba k televizním filmům a seriálům (výběr)
Hudba k rozhlasovým hrám (1961-1992)
Vlastní texty

Za lomítky jsou uvedeny alternativní názvy skladeb, užívané většinou bez autorova souhlasu.

Orchestrální a koncertantní skladby

Předehra k nedokončené opeře Oresteia (1954).
O Budulínkovi a lišce. Scherzo pro symfonický orchestr (1954).
Symfonieta pro velký orchestr (1958), prem. 12.10.1983 Leningrad.
Toccata pro kontrabas, žestě, bicí, 2 harfy, cembalo a klavír / Sonáta pro kontrabas (1959).
Divertimento pro smyčcový orchestr a 4 lesní rohy (1960), prem. Jihoněm. rozhlas, duben 1962, tisk ViVo Brno.
l. symfonie - pro velký orchestr (1961), prem. 8.10.1962 Brno.
2. symfonie - Komorní - pro 11 dechových nástrojů (1962), premiéra 8.3.1964 Brno.
3. symfonie - pro skupinu hráčů na bicí nástroje a varhany (1962).
4. symfonie - pro smyčcový orchestr (1963), premiéra 7.3.1967 Praha.
Concentus resonabilis, pro 19 sólistů a magnetofonový pás (1963), prem. 1964. Československý rozhlas Brno, partitura Editio Supraphon 1967.
Koncert pro klavír a orchestr (1966), prem. 16.12.1968 Brno.
Concerto grosso I, pro klarinet (nebo flétnu), kytaru, cembalo a smyčce (1966), prem. 15.1.1969 Brno, partitura Zanibon 1969.
5. symfonie (1969), premiéra 26.3.1971 Brno, partitura G. Zanibon, Padova, Itálie.
Suita z oratoria Šír haš - šírím, pro velký symfonický orchestr (1975).
Suita z baletu Pierot (1977), premiéra 19.9.1977 Československý rozhlas.
Suita z baletu Sněhová královna (1979).
Musica giocosa, pro housle a 12 členný komorní soubor (1981), premiéra 5.12.1984 Brno.
Concertino pro klavír a smyčce (1985), premiéra 21.5.1986 Brno.
Concerto grosso II - pro klarinet, fagot a smyčce (1988), premiéra 26.4.1989 Brno, tisk Český rozhlas Praha 2006.  
Pašijové hry, pro symfonický orchestr (1999), premiéra 2000 Mimoň (uvedena nahrávka syntetizérem v rámci činoherního představení).
Capriccio for Madamme Kim-Cook, pro violoncello a velký orchestr (2000), premiéra 3.9.2000 Zlín.

Varhanní skladby

Sonata bravura (1959), prem. 28.9.1960 Leningrad (hráno na klavír), 18.9.1961 Brno (hráno na varhany), tisk Státní hudební vydavatelství 1963, ViVo Brno 2007.
Sonata laetitiae / Sonata gaudia (1962), tisk Panton 1971, ViVo Brno2007.
Allegro affanato (1963), prem. 17.11.1964 Praha, tisk ViVo Brno.
Esultazio e pianto / Pianto e esultazio (1972) tisk Panton, ViVo Brno 1993.
Burlesca (1982), tisk ViVo Brno 1993.
Pastorale (1986), prem. 1986 Brno, tisk ViVo Brno.
Preludio festivo (1992), prem. 11.12.1992 Brno, tisk ViVo Brno 1993.
Musica sacra. Sette composizioni per organo solo (Introduzione, Oratio, Estasi - Preludio in C, Inno - Pathetico, Interludio - alla Janáček, Angeli - Fantasia, Postludio - alla Widor) (1999), tisk Nela Brno 2004.

Skladby pro jiné nástroje sólo

Variace na dvě moravské písně, pro klavír (1956).
Klavírní miniatury pro děti (1956).
Cyklus instruktivních skladbiček pro akordeon (1958), tisk Editio Moravia.
7 preludií pro klavír (1956-1961), tisk Nela Brno 2001 (č. 1-5), 2004 (č. 6-7), 10‘ (původně Pět preludií pro klavír / Pět klavírních kusů (1956-1957, prem. předcházela prov. 28.9.1960 v Leningradu) a Dvě preludia pro klavír (1961).
Gavota, Diavoleria a  Seguidilla, pro klavír ve snadném slohu (1961, 1961, 1983), tisk Nela Brno 2001.
Sonata eccentrica, pro housle sólo (1963).
Invence I.-IV. pro lesní roh sólo, tisk ViVo Brno 2005.
6 miniatur pro kytaru sólo, tisk Nela Brno 2002.

Skladby pro varhany a klavír

Variace pro varhany a klavír, op. 1 (1956), prem. předcházela prov. 28.9.1960 v Leningradu, tisk Supraphon 1982, ViVo Brno 2008.
Dodici preludii / Preludii dodici, pro 2 klavíry a varhany (1963), prem. cca 1964 Brno.

Skladby pro různé komorní sestavy

Sonatina pro violoncello a kontrabas (1956).
Svita pro housle a klavír (1957), tisk Panton1988.
Smyčcový kvartet (1958), prem. 20.12.1961 Leningrad
Scherzo contrario, pro housle, basklarinet (nebo klarinet) a xylofon (nebo kytaru) (1961), prem. 14. nebo 25.3.1962 Brno, tisk Edizio G. Zanibon Padova 1970.
Musica spingenta I, pro kontrabas a dechové kvinteto (l 961), tisk G.Zanibon Padova, Italia.
Musica spingenta II, pro smyčcové kvarteto a cembalo (1962), prem. 27.11.1966 Brno (s klavírem místo cembala).
Musica spingenta III, pro basklarinet a 13 bicích nástrojů (1962), prem. 11.5.1964 Praha, tisk Panton 1966.
Tre scherzi, pro dechové kvinteto (1963), tisk Zanibon Padova 1970.
Musica concisa, pro flétnu, basklarinet, cembalo, klavír a bicí nástroje (1963), prem. 26.4.1964 Praha, tisk Panton 1971.
Sonáta pro lesní roh a klavír (1965).
Oratio. Nonet pro klávesové, drnkací a bicí nástroje (1968), prem. 25.3.1968  Brno.
Musica trascurata, pro basklarinet a klavír (1969), prem. 23.2.1969 Biberach.
Vánoční triptych / Triptych (Anděl/Andělé, Pastýři, Mudrci /Mágové), pro křídlovku a 4 pozouny (1993), prem. 2.1.1994 Brno, tisk ViVo Brno.
Balada pro violoncello a klavír (1992), tisk ViVo Brno.
Invence č. 1-4 pro lesní roh sólo, tisk Vivo Brno.
Pulsazione pro 2 hráče na bicí nástroje.
Interludium pro 4 fagoty (1998), prem. 1999 Brno.
Partita giubilare, pro smyčcové kvarteto (1999), prem. 30.11.1999.
Baletní epizody, pro smyčcové kvarteto.

Oratoria a kantáty

Šír haš - šírím. Oratorium pro sóla, sbor a velký orchestr, na hebrejský text Písně písní (1970), prem. 25.6.1970 Brno.
Andělské poselství světu. Vánoční pastorela pro soprán, alt, smíšený sbor, varhany a smyčce na slova Václava Renče (1991), tisk Matice cyrilometodějská 1992.
Popelka nazaretská. Komorní oratorium - písně a recitace, slova Václav Renč, pro střední hlas a syntetetizér (1991), tisk Karmelitánské nakladatelství.
Napřed je třeba unést kříž / Nejprve... Komorní oratorium, slova Paul Claudel - písně a recitace pro střední hlas a syntetetizér (1992), prem. 21.6. 1993 Forfest Kroměříž, tisk Karmelitánské nakladatelství.
Bůh je láska. Komorní oratorium, slova z evangelia sv. Jana - písně a recitace pro střední hlas a syntetizér (1993), tisk Karmelitánské nakladatelství.
Císařův mim. Třídílný žalmový cyklu pro dětský nebo ženský sbor a cappella (1995).
Zpěv noci tajemné. Dvoudílná skladba pro bas a orchestr, slova prorok Izajáš, Václav Renč, Kamil Bednář a J. V. Kamarýt (1997).
Chvalozpěv / Magnificat, pro smíšený sbor a orchestr  na staroslověnský text v přepisu Radoslava Večerky, prem. 18.6.2006  Česká Třebová.

Liturgické skladby

Česká liturgická mše / Liturgická mše / Česká mše, pro baryton, smíšený sbor, žestě, harfu a varhany (1956), prem. 5.7.1959 Letovice, též verze s orchestrem, (1965), prem. 10.7.1966 Letovice.
Mše, pro smíšený sbor, dechové nástroje, harfu a varhany (1956), tisk ViVo Brno.
Offertorim (latinsky), pro smíšený sbor a varhany (1960).
Vánoční mše dětská, pro zpěv, flétnu a varhany 1965).
Missa brevis (latinsky), pro dětský nebo ženský sbor a varhany (1969), prem. 30.8.1970 Dresden, tisk Moravské hudební vydavatelství 1991.
Slavnostní ordinárium, pro smíšený sbor, lid, varhany a orchestr (1973).
Jednoduché ordinárium, pro scholu, lid a varhany (1973).
Rytmická mše. Proprium s několika verzemi doprovodu zpěvu (1973).
Litanie k Božímu milosrdenství (1975).
Vánoční dětská mše, pro dětský sbor, flétnu, kytary a varhany (1979).
Proprium na Květnou neděli, pro smíšený sbor, lid a varhany (1981).
Pašije podle Jana, pro sóla a sbor(1981), tisk Matice cyrilometodějská 1993.
Pašije podle Marka, pro sóla a sbor(1981), tisk Matice cyrilometodějská 1993.
Pašije podle Lukáše, pro sóla a sbor (1981), tisk Matice cyrilometodějská 1993.
Mariánské proprium 3., pro sóla, sbor a varhany (1986).
Mariánské proprium 2., pro sóla, sbor a varhany (1987).
Mariánské proprium 1., pro sóla, sbor a varhany (1988).
Responsoriální žalmy. Cyklus A, pro jednohlasý zpěv a varhany (1992), tisk Matice cyrilometodějská 1992.
Responsoriální žalmy. Cyklus B, pro jednohlasý zpěv a varhany (1993), tisk Matice cyrilometodějská 1992.
Pašije podle Matouše, pro sóla a sbor (1993), tisk Matice cyrilometodějská 1993. 
Responsoriální žalmy. Cyklus C, pro jednohlasý zpěv a varhany (1994) tisk Matice cyrilometodějská.
Setkání. Ordinárium pro sóla, tříhlasý sbor a varhany (1995), partitura Musica sacra Brno.
Slavnostní Konická mše, pro smíšený sbor a orchestr (2000), prem. 3.9.2000 Olomouc.
Missa solemnis, pro smíšený sbor a symfonický orchestr, latinský text (2001), prem. Znojmo 2001.
Velikonoční proprium (2001).
Proprium ke mši za zemřelé (2002).

Sborové skladby

Pod ochranu Tvou, pro smíšený sbor, baryton a varhany (1956), prem. 29.5.1960 Letovice.
Ó Maria, pomoz nám / Maria pomoz, přišel čas, pro smíšený sbor a varhany (1956), prem. 15.8.1961 Letovice.
Pange lingua, pro smíšený sbor a varhany na latinské verše Tomáše Akvinského (1956).
Chvalte ústa / Pange lingua, pro baryton, smíšený sbor, žestě, harfu, smyčce a varhany na verše Tomáše Akvinského v českém překladu (1958), prem. 10.7.1966 Letovice, tisk Karmelitánské nakladatelství.
Kristův prapor, pro smíšený sbor a varhany (1956 - 1963).
Jarní sbory / Dvě jarní ozvěny / Dva jarní sbory, pro smíšený sbor, slova P. Novotný (1959).
Nabuchodonosor, pro smíšený sbor, 3 trubky a 4 tympány, na biblický text proroka Daniela (1960).
Zpěv mrtvých dětí / Cantus mortuorum liberorum, pro 15hlasý smíšený sbor, 3 trubky a bicí nástroje, slova Jan Wertig, lat. překlad. Jan Šprincl (1963), prem. 12.9.1964 Praha, partitura Dům kultury a osvěty Brno 1970.
Vávra, pro dětský nebo ženský sbor s klavírem, slova Fr. Lad. Čelakovský (1964), tisk Moravské hudební vydavatelství.
Rumor letalis. Smíšený sbor na latinský text (1966), prem. 5.3.1969 Brno.
Do usínání I, II, pro dvouhlasý dětský nebo ženský sbor a klavír, slova František Halas. (1971), prem. 17.1.1971 Brno, tisk Editio Moravia 2001.
Veliký chór. Smíšený sbor na verše Oldřicha Mikuláška (1970-1974), prem. 28.9.1985 Brno.
Nezrazuj. Smíšený sbor na verše Stanislava Kostky Neumanna (1970-1974), prem. 28.9.1985 Brno.
Píseň o Juditě, slova Josef Hrdlička, úprava pro vícehlas a malý instrumentální soubor (1973).
Naimský mládenec, slova Josef Hrdlička, úprava pro vícehlas a malý instrumentální soubor (1973). tisk Moravské hudební vydavatelství.
Slavnosti léta. Pro smíšený sbor a 2 klavíry na lidové texty (1985), prem. 19. nebo 20. 12.1985 Brno, tisk ViVo Brno.
Vánoční poselství / Poselství vánoc, pro mužský sbor, el. kytaru, syntetizér a bicí nástroje, slova Frant. Petěrka (1987).
Gloria! Co to nového! Pásmo 19 koled, verze pro mužský sbor, klavír a syntetizér (1988).
Přes hradby století. Smíšený sbor s doprovodem varhan o sv. Anežce, slova Marie Holková (1988).
Te Deum, pro smíšený sbor a varhany s latinským textem (l991-1992), tisk ViVo Brno.
Oslava Božej velebnosti / Chvála.... Tři sbory na slovenské žalmové texty (1992).
Dej Bůh štěstí. Cyklus 5 koled pro jednohlasý dětský nebo ženský sbor a klavír nebo varhany (Dej Bůh štěstí, Jak jsi krásné...) (1992), tisk NIPOS ARTAMA (ve sborníku „Koledy“), 6´
Z nebe jsi přišel / Nesem vám noviny (bez úvodní koledy). Cyklus 15 koled pro dvouhlasý dětský nebo ženský sbor a klavír nebo varhany (Co to znamenají, Nesem vám noviny...) (1992), tisk NIPOS ARTAMA 1997 (ve sborníku „Koledy“).
Čas radosti, veselosti... 19 koled českomoravských pro čtyři hlasy a klavír nebo jiný doprovod (Co to znamenati má, Co to znamenají tyto noviny...) (1992), partitura Matice cyrilometodějská.
Chválospevy. Cyklus 5 žalmů na slovenské texty  pro smíšený sbor a cappella (1993), prem. 23.10.1994 Brno.
Ave Maria. Smíšený sbor s doprovodem varhan (1995), prem. 27.5.1995 Brno-Žabovřesky, partitura v příloze k časpisu Cantus 2007, č. 1.
Píseň o sv. Janu Boskovi, pro smíšený sbor a varhany, slova anonym(1995).
Adventní,  pro smíšený sbor, slova Josef Vlastimil Kamarýt (1995).
Cantus laetitiae. Žalmy pro dětský nebo ženský sbor a cappella na latinský text. (1994), prem. Köln, partitura Bärenreiter 2004.
Chvalte Pána, pro smíšený sbor a varhany, slova J. Hrdlička (2001).
Velikonoční,  pro sólo ad lib., smíšený sbor a varhany, slova J. Hrdlička (2004).

Chrámové písně pro jednohlasý lidový zpěv s doprovodem varhan (výběr)

Jak červánky ohlašují ráno (1967). 
Vyvolil si apoštoly (1967). 
Před Tvou tváří (1986). 
Aleluja, církev zpívá (1986). 
Buďte bdělí (1986). 
Svatým bratřím chvály znějí (1986). 
Všichni jsme děti (1986). 
Kolik svatých zdobí nebe (1986). 
Bože všemocný a vlídný (1986). 
Zpívejme píseň naděje (1986). 
Mešní k sv. Anežce (2009)
Mešní k sv. Františku z Asii(2009)
Píseň k mučedníkům(2009)
Písně na slova J. Hrdličky ve zpěvníku křesťanských písní „Hosana“ (Portál Praha 1995):
Dobře je nám s tebou, Pane
Chléb a víno
Jdu k Božím dveřím
Stále, stále
Vím, že slovo tvé

Hymny  pro smíšený sbor a varhany, někdy též též v instrumentaci pro symfonický orchestr a v instrumentaci pro smyčcový orchestr se 4 lesními rohy

Mariánské hymny I.(1986).
Mariánské hymny II. (1986).
Mariánské hymny III. (1986).
Mariánské hymny IV. (1986).
k Nejsvětější Trojici (1995).
k sv. Cyrilu a Metoději.
k sv. Vojtěchovi.
k Ježíši Kristu Králi.
k sv. Václavu.
k sv. Vítu (2003), prem. 12.5.2003 Praha.
k sv. Janu Nepomuckému (2004), prem. 16.5.2004 Hradec Králové.
k sv. Klimentu (2004), prem. 29.5.2005 Hradec Králové.
k sv. Petru a Pavlu (2004), prem. 28.9.2005 Litomyšl.
k sv. Jakubu (2004), prem. 29.5.2005 Hradec Králové.
k sv. Bartoloměji (2004), prem. 29.5.2005 Hradec Králové.
k sv. Hedvice (2005), prem. 29.5.2005 Hradec Králové.
k sv. Zdislavě (2005), prem. 3.7.2005 Litoměřice.
k sv. Voršile (2005), prem. 28.9.2005 Litomyšl.
In Honorem Sanctae Ludmilae, pro alt, sm. sbor a symf. orchestr (2006), prem. 12.10.2006 Praha.
k sv. Josefu I. (2005).
k sv. Josefu II..
k ct. Mladě.
k sv. Wolfgangovi (na německý text).
k sv. Vavřinci.
ke sv. Kříži.
k sv. Karlovi.

Sólistické vokální skladby

Salve Regina (Zdrávas královno), pro nížší hlas a varhany (1954-1956), prem. 25.10.1959 Letovice.
Otče náš, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 27.10.1960 Letovice.
Vánoční koleda / Koleda, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 1.1.1961 Letovice.
Píseň ke svatému Prokopovi, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 10.7.1960 Letovice.
Čtyři písně o konci jara, pro nižší hlas a noneto nebo klavír, slova Li-Po v překladu B. Mathesia, (1958), prem. 1961.
Tiché světlo. Písně pro baryton a varhany, slova Václav Renč (1964).
Písně pro soprán a velký orchestr (1964).
Cantus psalmorum, pro basbaryton, varhany, harfu a bicí nástroje nebo s klavírem, na texty žalmů (1966), prem. 13.4.1969 Evanston (USA), tisk Matice Cyrilometodějská 1994.
Svatební píseň, pro zpěv a varhany, slova Václav Renč (1966).
Křížová cesta. Píseň na text Jsefa Hrdličky (1970).
Píseň o Juditě, pro zpěv a kytaru, slova Josef Hrdlička (1973).
Naimský mládenec, pro zpěv a kytaru, slova Josef Hrdlička (1973).
Proglas, pro vyšší hlas, lesní roh, cembalo, vibrafon, bicí nástroje a smyčce, na staroslověnský text. (1980), prem. 20.12.1984 Brno.
Vánoční koledy, pro soprán, tenor, flétnu, hoboj, klavír a violoncello (1986), prem. 1986 Jaroměřice.
Gloria! Co to nového! Pásmo koled pro soprán, tenor, flétnu, hoboj, violoncello a klavír (1988-89).
Velikonoční cesta. 14 písní pro soprán, flétnu, hoboj, violoncello a klavír, na texty žalmů a hymnů (1990), provedení 6 písní 11.12.1992 Brno, tisk ViVo Brno též verze pro vyšší hlas a varhany (1991).
Dej Bůh štěstí. Pásmo tří koled pro jednohlasý zpěv a varhany (1992), tisk Matice cyrilometodějská.
Zpěv noci tajemné, pro nižší hlas a symfonický orchestr (1994), prem. 8.12.1994 Kroměříž.
Písně na verše Jana Skácela, pro vysoký hlas a klavír (1992).
Dvě balady (Balada zimní na slova Jana Nerudy, Hrobník na slova Otokara Březiny), pro baryton a klavír (1996), prem. 25. 11. 1996 Brno, též verze se smyčcovým orchestrem, prem. 18. 4. 2002 Brno,  „Hrobník“ také s doprovodem symfonického orchestru (dosud neprovedeno).
Dulces cantilenae. Tři písně pro baryton a klavír (1998), prem. 9.3.1999 Brno.
Cyklus písní, pro střední hlas a klavír, slova Jan Skácel (Vyptávání, Píseň mezi růžemi, Vyprávění s pávem, Píseň o chlapci, který dělá stojku, Loupežnická písnička, Zlá ukolébavka), tisk Nela Brno 2002.

Opera

Funus bláznů. Komická opera (1966).
Noc plná světla 4 aktová opera )2009)

Hudební hry a muzikály

Česká mše vánoční, libreto Milan Calábek (1968), prem. Ostrava 1968.
Život a smrt dokora Fausta, libreto Milan Calábek (1969), prem. Ostrava 1969.
Slavnost na stříbrné hoře, námět Luisa J. Hernandezová, libreto Milan Calábek (1974).
Mladá garda, námět Alexandr A. Fadějev, libreto Milan Calábek (1974), prem. 17.1.1975 Brno.
Holátka, libreto Zdeněk Kaloč (1982).
Actus pobožný, libreto Václav František Kocmánek (1990).

Melodramy

Malá mytologická cvičení, pro smyčcové kvarteto a recitátora, slova  Renáta Pandulová (1960), čs, prem. 5. 4. 1963 Praha.
Byl jednou jeden míč. Melodram pro recitaci a klavír na slova Vítězslava Nezvala (1970), prem. 27.1.1971 Brno.

Balety

Mechanismus, libreto Rudolf Adler (1964), materiál DILIA, prem. 5.3.1966 Liberec.
Popelka. Loutkový balet, libreto Jiří Jaroš (1966), premiéra Brno.
Pierot. Celovečerní balet o J. G. Deburauovi, libreto Václav Kokšál (1976), materiál DILIA, prem. 6.4.1976 Olomouc.
Sněhová královna, scénář Evald Schorm, Emil Sirotek, Josef Svoboda a Pavel Šmok podle H. Ch. Andersena, texty písní Jan Skácel (1978), prem. 27. 9. 1979 Praha.
Paní mezi stíny. Batet o 7 obrazech ve 2 dílech o Bož. Němcové na libreto Zdeňka Kaloče podle námětu Evženie Dufkové s verši Frant. Halase (1984), prem. 29.5.1987 Brno, materiál DILIA.

Jiné skladby

Palicový tanec, pro cimbálovou kapelu (1982).
Císařův mim. Hudebně literární drama. (1994), prem. 12.1.1995 Brno.
Hořká blahoslavenství. Hudebně literární pořad se syntetizérem, slova Jan Jiří Vícha, prem. 9.3.1995 Brno.
Spor duše s tělem. Hudebně literární pořad se synetizérem, prem. 9.11.1995 Brno.
Pražská legenda. Hudebně literární drama se syntetizérem.(1995), prem. 3.12.1995 Fryšták
Citadela. Hudebně literární celovečerní pásmo, slova Antoine de Saint-Exupéry (1998).

Elektroakustická hudba

Čtyři zvukové konverzace a finále. Konkrétní hudba(1965).

Hudba k činohrám

zkratky v tomto odstavci:
Uh. Hradiště - Slovácké divadlo Uh. Hradiště
PB Ostrava - Divadlo P. Bezruče Ostrava
ND národní divadlo
DOS Olomouc - Divadlo O. Stibora Olomouc
DNV Praha - Divadlo Na Vinohradech Praha

W. Shakespeare:  Benátský kupec (bří Mrštíků Brno 1959, DNV Praha 2000).
Sofokles: Elektra (JAMU1960).
G. Preissová: Její pastorkyňa (Říčany1960, Reduta Brno 1974, Nitra 1980).
P. A. C. de Beaumarchais Figarova svatba (Uh. Hradiště 1961).
J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena (Uh. Hradiště 1961).
N. Frýd: Noc kotrmelců (Uh. Hradiště 1961).
J. Verne - P. Kohout: Cesta kolem světa za 80 dní (Uh. Hradiště 1961).
A. N. Arbuzov: Irkutská historie (bří Mrštíků Brno 1962).
A. S. Gribojedov: Hoře z rozumu (Divadlo mladých Brno1962).
J. L. Švarc: Lancelot a drak (ABC Praha1963).
A. Jirásek: Lucerna (J. Myrona Ostrava 1963, Janáčkovo div. Brno 1974).
G. de Maupassant: Miláček (bří Mrštíků Brno 1963, J. K. Tyla Plzeň 1998).
L. Kundera: Korzár (J. Mahena Brno 1963).
Achard: Vražda v ulici de la Faisanderle (bří Mrštíků Brno 1963).
F. Dürrenmatt: Herkules a Augiášův chlév (J. Mahena Brno 1964).
W. Shakespeare: Romeo a Julie (Div. mladých Brno1964, Zemské div. Brno 1991, J. Mahena Brno 1986).
Molière: Don Juan (J. Mahena Brno 1964, Praha 1977).
F. Langer: Obrácení Ferdyše Pištory (bří Mrštíků Brno 1964).
J. L. Švarc: Drak (1964).
J. K. Tyl: Jan Hus (bří Mrštíků Brno 1964).
V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů (J. Mahena Brno 1965, J. Mahena Brno 1983).
G. Calderón: Chudák ať má za ušima (bří Mrštíků Brno 1965).
G. Weisenborn: Patnáct šňůr penízků (bří Mrštíků Brno 1966).
L. Kundera: Zvědavost (J. Mahena Brno 1966).
A. Casona: Jitřní paní (bří Mrštíků Brno 1966, Šumperk 2006).
Brandstädter. Rembrandt (J. Mahena Brno 1967).
M. Rejnuš - V. Renč: Královské vraždění (Cheb 1967).
W, Shakespeare: Hamlet (Cheb 1967, PB Ostrava 1970, ND Brno 1999).
M. Uhde: Děvka z města Théby (J. Mahena Brno 1967).
F. G. de Lorca: Čarokrásná ševcová (Reduta Brno 1967).
F. G. de Lorca: Krvavá svatba (JAMU1967, J. Mahena Brno 1983).
Šúdraka: Hliněný vozíček (J. Mahena 1968).
J.  P. Sartre: Trójanky (J. Mahena Brno 1968).
E. Ionesco: Nosorožec (J. Mahena Brno 1969).
K. Čapek - F. Pavlíček: Život a dílo skladatele Foltýna (J. Mahena Brno 1969).
A. S. Puškin: Boris Godunov (J. Mahena Brno 1968).
J. Mahen: Mrtvé moře (J. Mahena Brno 1970).
J. K. Tyl: Strakonický dudák (J. Mahena Brno 1970, J. Mahena Brno 1984), J. K. Tyla Plzeň 1992).
T. Dylan: Doktor a běsi (JAMU1970).
A. N. Tolstoj: Vojna a mír (J. Mahena Brno 1970).
F. G. Lorca: Dům doni Bernardy (PB Ostrava 1970, J. Mahena Brno 1976).
F. M. Dostojevskij: Strýčkův sen (JAMU1970).
L. Stroupežnický: Naši furianti (J. Mahena Brno 1971).
J. Z. Stawiński - V. Směchov: Hodina „H“ (Reduta Brno 1971).
E. O´Neill: Ach ta léta bláznivá (bří Mrštíků Brno 1971).
F. M. Dostojevskij: Idiot (J. Mahena Brno 1971, DOS Olomouc 1979, ND Praha 1981).
A. Beolco: Komedie o lásce (J. Mahena Brno 1972).
A. N. Ostrovskij: I chytrák se spálí (Hradec Králové 1972).
G. B. Shaw: Pygmalion (PB Ostrava 1972).
E. Krag: Balada o Hilebii (Zlín 1972).
J. K. Tyl: Vesnický poslanec (Uh. Hradiště 1972).
M. Calábek: Sentimentání výchova (PB Ostrava 1972).
J. N. Nestroy: Lumpácivagabundus (Uh. Hradiště 1972).
E. Bagnoldová: Zahrada na křídě (Zlín 1972).
A. S. Puškin: Evžen Oněgin (Hradec Králové 1972).
O. Daněk: Dva na koni, jeden na oslu (bří Mrštíků Brno 1972, Zwickau 1977).
M. Gorkij: Vassa Železnova (Uh. Hradiště 1972).
M. Gorkij: Matka (J. Mahena Brno 1972).
M. Calábek: Rozloučení v červnu (PB Ostrava 1972).
L. Pirandello: Sicilská komedie (Hradec Králové 1972, J. Mahena Brno 1990, (Dvořákovo Ostrava 1991).
F. Šrámek: Stříbrný vítr (PB Ostrava 1972).
I. Olbracht: Anna proletářka (J. Mahena Brno 1973).
F. Langer: Periférie (Uh. Hradiště 1973, ND Brno 1993).
J. M. Rymkiewicz: Princezna naruby (Hradec Králové 1973).
J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves (Janáčkovo div. Brno 1973).
M. Gorkij: Děti slunce (ND Praha 1973).
F. Garcia Lorca: Pláňka (J. Mahena Brno 1973).
Ö. von Horváth: Povídky z Vídeňského lesa (J. Mahena Brno 1973).
Molière: Scapinova šibalství (bří Mrštíků Brno 1973).
K. Čapek: Loupežník (Uh. Hradiště 1973, DNV Praha 1988).
M. Frisch: Andorra (Cheb 1974).
V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod (Uh. Hradiště 1974, bří Mrštíků Brno1980).
K. Čapek: R.U.R. (Janáčkovo div. Brno 1974).
W. Shakespeare: Mackbeth (Hradec Králové 1974).
J. Bukovčan: Luigiho srdce (Zlín 1974).
F. Dürrenmatt: Návštěva staré dámy (Nitra 1974, J. Myrona Ostrava 1998).
J. Zeyer: Radúz a Mahulena (Zlín 1974).
J. Kákoš: Dům pro nejmladšího syna (Reduta Brno 1974).
J. Kákoš: Dům pro nejmladšího syna - jiná hudba (ND Praha 1974).
J. Krasiński: Filip s pravdou v očích (Zlín 1974).
S. M. Treťjakov: Řvi, žlutá země (Uh. Hradiště 1975).
Z. Pluhař: Jeden stříbrný (J. Mahena Brno 1975).
V. Nezval: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (Hradec Králové 1975).
J. Drucă: Ptáci našeho mládí (J. Mahena Brno 1976).
N. V. Gogol: Revizor (J. Mahena Brno 1977).
A. P. Čechov: Racek (J. Mahena Brno 1977).
K. Čapek: Ze života hmyzu (ND Oslo 1977, DNV Praha 1999).
W. Shakespeare: Tragédie o králi Richardovi III. (Slezské div. Opava 1977).
E. Hemingway: Komu zvoní hrana (PB Ostrava 1977).
G.I. Gorin: Ten, který nikdy nezalhal (PB Ostrava 1978).
Sienští akademikové (1531): Předvečer tříkrálový (Uh. Hradiště 1978).
O. Zahradník: Zurabája (Uh. Hradiště 1978).
B. Brecht: Život Galileův (J. Mahena Brno 1978).
A. P. Čechov: Ivanov (J. Mahena Brno 1978).
K. Čapek: Bílá nemoc (Slezské div. Opava 1978).
R. O´Neill: Měsíc pro smolaře (PB Ostrava 1978).
A. Buero - Vallejo: Spánek rozumu (J. Mahena Brno 1978).
J. Vostrij: Dubrovnická komedie (DOS Olomouc 1979).
W. Shakespeare: Romeo a Jule (Nitra 1979).
J. N. Nestroy: Namlouvání a ženění (Uh. Hradiště 1979).
W. Shakespeare: Král Lear (ND Praha1979).
Sofokles: Oresteia (Uh. Hradiště 1979).
R. Jeffers: Medea (Karlovy Vary 1980).
A. N. Tolstoj: Car Fjodor (J. Mahena Brno 1980).
J. Hubač: Král Krysa (DOS Olomouc 1980, DNV Praha 2002).
G. Preissová: Gazdina roba (J. Mahena Brno 1981, DNV Praha 1992, St. div. Ostrava 1994).
B. Jonson: Lišák Volpone (Uh. Hradiště 1981).
J. Šotola: Cesta Karla IV. do Francie a zpět (DOS Olomouc 1981).
A. Ostrovskij: Výnosné místo (DOS Olomouc 1982, Příbram 1988).
W. Shakespeare: Othello (DOS Olomouc 1982, DNV Praha 2003).
L. Kundera: Člověk ve všech situacích (J. Mahena Brno 1982).
A. Přidal: Komedie s Quijotem (J. Mahena Brno 1983).
V. Vančura: Rozmarné léto (J. Mahena Brno 1983).
M. Gorkij: Poslední (J. Mahena Brno 1984).
Č. Ajtmatov: Den delší než století (J. Mahena Brno 1985).
Z. Kaloč: Mejdan na písku (J. Mahena Brno 1986).
J. K. Tyl - Z. Kaloč: 247 dní - Jan Hus (J. Mahena Brno 1988).
J. Iwaszkiewicz: Léto v Nonanthu (DNV Praha 1990).
G. I. Gorin: Tovje vdává dcery (J. Mahena Brno 1990).
P. Kohout: August, August, August (PB Ostrava 1990).
K. Sidon: Shapira (Dvořákovo Ostrava 1991).
K. Sidon: Shapira (J. Mahena Brno 1991 - nová hudba).
V. K. Klicpera: Jen s pravdou ven (ABC Praha 1991).
P. Claudel: Zvěstování Panny Marie (Zemské div. Brno 1991).
J. Žák: Pepíček, můj přítel (Div. u Jakuba Brno 1991).
F. M. Dostojevskij: Běsi (Zemské div. Brno 1992).
P. Claudel: Saténový střevíček (ND Brno1992).
J. Giraudoux: Ondina (J. K. Tyla Plzeň 1993).
F. Schiller: Marie Stuartovna (ND Brno 1993, Čes. Budějovice 1995).
F. Pavlíček: Chvála prostopášnosti (DNV Praha 1994).
F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi (ND Brno 1995).
A. P. Čechov: Strýček Váňa (ND Brno 1996).
G. Feydeau: Dáma od Maxima (ND Brno 1996).
F. M. Dostojevskij: Zločin a trest (ND Brno 1997).
Molière: Misantrop (DNV Praha 1997).
J. Cocteau: Dvojhlavý orel (ND Brno 1998).
F. Werfel: Kozí zpěv (ND Brno 1998).
O. Hons: Pašijové hry (Mimoň 2000)
Ch. Jonesová: Pokorný Felix (DNV Praha 2004).
F. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (J. K. Tyla Plzeň 2005).

Hudba ke hrám pro děti

J. Kainar: Zlatovláska (Radost Brno).
J. Jaroš: Měsíční víla (Radost Brno).
J. Karafiát - dramatizace Pavel Vašíček: Broučci (Drak, Hradec Králové).
H. Dvořáková: Lvíčkova dobrodružství (Radost Brno).
J. Horan: Pohádka o zakleté Vasilise (Div. pracujících Gottwaldov)
Šípková Růženka - pohádka (Rosice 1959).
J. Jaroš: Touha po třech pomerančích (Radost Brno).
V. Vančura: Kubula a Kuba Kubikula (PB Ostrava 1968, Radost Brno).
J. N. Štěpánek: Ďáblův mlejn (PB Ostrava 1971).
B. Fixová: Kterak se čert o princeznu pokoušel (Div. J. Wolkera Praha 1977).
M. Kubátová: Čert, Bára a z pekla štěstí (Div. J. Wolkera Praha 1989).
J. Speranskij: Krása nesmírná (Drak, Hradec Králové).
J. Kvapil: Princezna Pampeliška (Gotwaldov 1981).
Popelka - pohádka (Ostrovačice1960).

Hudba k celovečerním filmům

Žert, režie Jaromil Jireš, 1968, 80 min.
Střepy pro Evu, režie: Rudolf Adler, 1978, 86 min.
Opera ve vinici (spoluautoři hudby Fanoš Hřebačka-Mikulecký a Vladimír Mišík), režie: Jaromil Jireš, 1981, 90 min.
Neúplnmé zatmění, režie: Jaromil Jireš, 1982, 77 min.
Katapult (nám. Vl. Páral), režie: Jaromil Jireš, 1983.
Prodloužený čas, režie: Jaromil Jireš, 1984, 85 min.
Lev s bílou hřívou (o L. Janáčkovi), režie: Jaromil Jireš, 1986.
Člověk proti zkáze, režie: Štěpán Skalský, 1989, 89 min.

Hudba ke krátkým a kresleným filmům

KF Praha v tomto odstavci znamená podnik Krátký film Praha
Jezero, režie A. Adler, FAMU.
Rozhovor. Animovaný film, režie Petra Olexová.
Jak se hladí vzduch. Dokument, režie Maxmilián Petřík, KF Praha, 1971.
Tři Grácie, režie Petr Kudela, KF Praha.
Ostrava 75, režie P. Kudela, KF Praha.
Řeka a město, režie A. Adler, KF Praha.
Zelené perspektivy, režie P. Kudela,, KF Praha.
Apokryf o době Karla IV., režie P. Kudela,, KF Praha.
Známá země (P. Kudela), KF Praha.
Tma. Animovaný film, režie Petra Olexová.
Sto let a jeden den (Kunčík). Filmové studio Zlín.
Cestou domů, režie P. Olexová, s elektroakustickou (konkrétní) hudbou.
Počátky české metropole, režie P. Kudela, KF Praha.
Řeka Morava, režie P. Kudela, KF Praha.
Moravská mše, režie P. Kudela, Filmové studio Zlín.
Malovaný svět, režie R. Adler.
Krajina duše, režie Petr Beran.
Angeli, režie Emil Sirotek.
Muzeum v Pardubicích, režie P. Kudela.

Hudba k televizním filmům a seriálům (výběr)

Mejdan na písku (autor a režie Zdeněk Kaloč), ČT Brno.
Schovávaná na schodech (podle V. Nezvala), ČT Brno.
Nesmrtelný příběh (podle Isaka Dinessena), ČT Brno.
Traktér u královny Pedauky (podle Anatola France), ČT Brno.
Gazdina roba (podle Gabriely Preissové), ČT Brno.
Uprostřed babího léta (podle Maxima Gorkého), ČT Brno.
Jednou v Karlových Varech (autor a režie Zdeněk Kaloč), ČT Brno.
Racek (hra Antona P. Čechova), ČT Brno.
Jenůfa (podle Gabriely Preissové), ČT Brno.
Nikola Šuhaj, loupežník (podle Ivana Olbrachta), ČT Praha.
Pierot (balet Z. Pololáníka), ČT Brno uložen ve „Zlatém fondu ČTV“.
Smrt spořádaného občana (režie Zdeněk Kaloč), ČT Brno.
Zbabělec (podle Guy de Maupassanta), ČT Ostrava.
Kruté proměny (podle Olřicha Šuléře), ČT Ostrava.
Dům na hranici, ČT Ostrava, podle Slawomira Mrožka.
Kurýr (podle Jaroslava Durycha), ČT Brno.
Synové a dcery Jakuba Skláře (13-ti dílný seriál Jaroslava Dietla), ČT Praha.
Gottwald (5-ti dílný film Václava Matějky), Filmové studio Barrandov.
Chtěla bych ten strom (2-dílný film režisérky Kolářové), ČT Praha.
Návrat do cizí země, ČT Brno.

Hudba k rozhlasovým hrám (1961-1992)

A. Still: Až zítra.
V. Vančura: Jezero Ukereve.
G. de Cascorro: Strom, pod nímž spočívá mrtvý.
M. Rejnuš: Ovidiův návrat.
J. Mahen: Naseredin.
J. Mašek - I. Osvald: Sedmá velmoc.
K. Tachovský: Časný podzim.
K. Tachovský: Kudy bloudí Odysseus.
A. Přidal: Výstřel a spol.
Podhorná: Třetí planeta.
M. Nejezchleb: Kohoutek.
V. Vančura: Učitel a žák.
Z. Kaloč: Cesta do hlavního města.
Euripides: Hippolytos.
Z. Kaloč: Povídka.
J. Tůma: Koníček Ella Hop.
Z. Kaloč: Sním o sobě.
M. Bulgakov: Útěk.
R. Nešvera: Modlitba k ďáblu.
K. Tachovský: Chatrná paměť pana Z.
J. Tůma: Manželství svatého Ludvíka.
Moliere: Zdravý nemocný.
V. Sládková: Poslední vlak do Frývaldova.
V. Sládková: Bílé punčochy.
C. Bergius - Gnomov: Písek v očích.
V. Sládková: Nedostateční dlouholebci.
Sofokles: Antigona.
P. Calderón: Život je sen.

Vlastní texty

Slovo autora (Opus musicum 29, 1997, č. 1, s. XXII-XXIV).
Jak jsem ho znal (vzpomínka na doc. PhDr. Arne Linku, CSc.) v knize: Svět hudby Arne Linky (nakladatel Šimon Ryšavý Brno 2000).
Komponovat duchovní hudbu je pro mne přirozené a nutné (zapsal Ondřej Ptáček, Katolický týdeník 11, 2000, č. 59, s. 2).
Chrámová hudba nemá rozptylovat (zapsal Ondřej Ptáček, Katolický týdeník 12, 2001, č. 26-27, s. 4).
[vzpomínka na Josefa Pukla] (in: Erika Froňková: Ve službách královského nástroje. Varhaník Josef Pukl, Gloria, Rosice u Brna 2001, s. 82-83).
Stal jsem se žákem pana profesora [Lejska] (in: Věra a Vlastimil Lejskovi s Janem Trojanem: Rozmluvy bez klavíru, Šimon Ryšavý, Brno 2002, s. 9-11).
Na ohlížení není čas! (zapsala Leona Saláková, Cantus 18, 2007, č. 1, s. 5-7).

(zpracoval Mojmír Sobotka)