Dopis od manželů Schovancových z Francie

Drazí a milí přátelé,

co nejsrdečněji děkuji za všechnu Vaši pozornost a přízeň. Měli jsme velikou radost, OŘÍK se nám moc líbí a velice pěkně působí báseň s grafikou P. Arnošta Hrabala.

Běla posílá vánoční báseň, bude-li možné ji zase o Vánocích zveřejnit, byli bychom rádi. Ale máte-li v redakci něco jiného, neradi bychom rušili program. Však jak uznáte. E-mail, když pošlete, tak se nezlobte, když ihned nereagujeme, máme toho moc. Zavoláme.

Pán ať Vás všechny chrání.

Ladislav a Běla

Pozn.: Adresáty tohoto dopisu byli manželé Zdeněk a Jarmila Pololáníkovi