Dožínky

V neděli 20. září 2009 proběhly ve všech našich kostelích Dožínky. Poděkovali jsme za všechny dary země, polí, zahrad, a taky se pokochali pohledem na některé z nich, které tvořily výzdobu oltáře nebo byly přineseny v obětním průvodu.

A vlastně nejen pokochali pohledem – po mši sv. (především) děti okusily i chuť těchto plodů.

Pár dalších fotografií z dožínek je možné shlédnout zde.

Upřímné poděkování patří všem, kteří se namáhali s přípravou a výzdobou kostela. Pán Bůh zaplať!