Duchovní obnova s otcem ThLic. Josefem Chybou

V sobotu před 4. nedělí postní (1. března 2008) připravil pan farář Ludvík Bradáč pro zájemce setkání s P. Josefem Chybou, farářem v Dubňanech.

Tato postní duchovní obnova byla zaměřena na možnosti a způsoby duchovního uzdravování lidí trpících dědičnými závislostmi a záhadnými nemocemi. Během dopoledne se uskutečnily dvě besedy.

Ve svých vystoupeních P. Chyba kladl důraz na důvěru v Boží uzdravující moc. Téma bylo inspirováno knihou anglického psychiatra Kennetha McAlla.

Letošní postní obnova byla zakončena mší sv. v ostrovačickém kostele, při níž měli věřící možnost předložit Pánu společně se svátostnými obětními dary i sobě známé choroby vlastního nitra, případně svých příbuzných či předků.

Přítomno bylo 49 farníků vč. 2 ministrantů, navíc 2 kněží a 3 doprovázející.