Dvě nové knihy

Pro ty, kdo rádi čtou

Peter Žaloudek, který žije ve Vídni, ale příležitostně přijíždí do Říčan, je našemu farnímu společenství dobře znám. Proto lze s potěšením, byť stručně, upozornit na jeho novou knihu „Síla lásky“. Kniha obsahuje 45 příběhů, podle autora se jedná o povídání o nevšedních lidech. Vydalo ji v letošním roce nakladatelství Primus Praha, prodává se za 179,- Kč.

Již před několika roky (2005) vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří krásnou knihu o životě arciopata Břevnovského kláštera Anastáze Opaska s titulem „Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska“. Autorkou je Monika Elšíková. V knize se věnuje především osudům jednoho z nejvýraznějších a nejoblíbenějších představitelů katolické církve u nás. Ale tím vlastně popisuje celou epochu našich církevních dějin minulého století. Prodejní cena 259,- Kč.

Autoři článků: