Farní odpoledne 6.12.2009

V neděli 6. prosince 2009 se na faře v Ostrovačicích konalo setkání farníků ze tří našich obcí. Bylo nás více než 60. Kromě zmíněných farníků přišli i vzácní hosté Helenka Malášková z Brna a manželé Žaloudkovi z Vídně.

Setkání začalo ve 14 hodin odpoledne. Prvním bodem, pro některé možná nečekaným, bylo požehnání nově rekonstruovaného sálu k setkávání.

Sál byl totiž opraven velice rychle, díky obětavosti některých farníků. Ještě týden předtím by nikdo nečekal, že by se tam vůbec mohlo něco konat. Prosili jsme Boha o požehnání nejen pro samotný sál a lidi, kteří tam budou přicházet kvůli modlitbě, vzdělání a zábavě, ale především za vzájemné vzahy farníků, za naši lásku a svornost.

Děti pak, spolu s některými katechetkami, odešly nahoru do 1. patra fary, kde se věnovaly tvořivé činnosti. Ostatní zůstali dole v sále, kde mohli poprvé využít jeho technických vymožeností - prohlédli jsme si fotografie z postupné opravy fary a z dovolené jednoho z nás v Arizoně. Pak byly lidem představeny přítomné webové stránky naší farnosti s vysvětlením, jak snadné je dostat se na ně a s povzbuzením k registraci.

Po přestávce (už tam byly všechny děti) pan doktor Jiří Koch uvedl "mikulášskou" část našeho setkání. Farnost Veverské Knínice je zasvěcena sv. Mikuláši a setkání se pořádá rovněž jakožto slavnostní zakončení jubilejního roku 750. výročí vzniku této farnosti.

Zlatým hřebem setkání (zvláště po děti) byl příchod Mikuláše, spolu s andělem a čertem, který si v pytli odnesl jedno dítě pryč. Ostatní hodné děti recitovaly básničky, dostaly pár sladkostí a byly náramně spokojené.

Dospělí od Mikuláše dostali krásná veliká jablka. Jablko je:

  • atributem sv. Mikuláše, který držívá na obrazech či sochách tři jablka nebo zlaté míčky (z legendy o pomoci sv. Mikuláše třem dcerám jednoho chudého muže)
  • charakteristikou obce Veverské Knínice (její obyvatelé byli dříve zváni "funťáci" kvůli "funtovým" tj. téměř půlkilovým jablkům, které prodávávali v Rosicích)
  • oblíbenou značkou místního faráře (na jeho počítači je totiž ukousnuté jablko)

Setkání se velmi podařilo. Poslední farníci odcházeli kolem šesté hodiny večerní. Zdáli se být velmi spokojení.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.