Farní rada 30.7.

Ve čtvrtek 30. 7. v 19 hodin bude na faře setkání farní rady. Všichni členové farní (pastorační) rady jsou srdečně zváni!

Život farnosti: