Farní výlet na Šmelcovnu

Poslední zářijovou sobotu 26. 9. 2009 jsme podnikli farní výlet na Šmelcovnu. Zúčastnili se jej farníci z Říčan (34), Ostrovačic (10), Veverských Knínic (31), Javůrku (2 - ti si nás všimli při procházení jejich obcí), Domašova (1), Babic (2), a dokonce i jeden zástupce z farnosti Zbýšov. Sraz účastníků byl u kapličky na Javůrku, kam někteří dorazili auty, jiní (většina výletníků z Knínic) na kolech. Knínických cyklistů byly dokonce dvě skupinky - jedni vyjížděli z "horního" konce, druzí se vydali směrem na Hvozdec a pak po lesní silnici na Javůrek. Tuto skupinku tvořila naše rodina a děti Nejezchlebovy. Cestou vládla dobrá nálada, neboť i všechna omladina byla dobře naložená a ranní pohyb na čerstvém vzduchu jí viditelně prospíval. Dokonce jsme zvládli i malé občerstvení.

Z Javůrku se masa účastníků vydala do údolí Bílého potoka na Šmelcovnu, někteří šli pěšky, jiní jeli na kole nebo autem. Sešli jsme se před kaplí Panny Marie. Tam jsme se společně modlili za úspěšný pobyt papeže Benedikta XVI. v České republice, jehož letadlo už jistě v těch chvílích rolovalo na přistávací dráze ruzyňského letiště v Praze. Otec Ludvík nám podal zajímavé informace z jeho života a dosavadního teologického a učitelského působení. Modlitby jsme střídali s písněmi (dokonce i Otčenáš v latině!) a duchovně se tak připravili na vlastní setkání se Sv. otcem na druhý den v Tuřanech. Také jsme vyslechli zajímavé povídání o historii Šmelcovny od paní Zdeny Křížové, která tento výlet vlastně navrhla. Počasí babího léta se doslova předvádělo, obloha byla jasná, modrá, sluníčko svítilo a hřálo jako v létě.

Společný výlet jsme zakončili obědem v "zahradní osvěžovně" známé restaurace U Čadíků, kde pro nás měli připravené výborné řízky s bramborovým salátem. Po krátké siestě jsme se pak začali vracet do svých domovů.

Skupina knínických cyklistů volila společně cestu úzkou silničkou po proudu potoka, pan Strakon dokonce až do Veverské Bítýšky. Ostatní jsme statečně nedaleko bývalé Urbánkovy hájovny přebrodili potok a vyšplhali se na Soví skály. Byli jsme obdařeni krásným výhledem na prudce klesající stráně úzkého a hlubokého kaňonu. Listnaté stromy již nabíraly teplé podzimní barvy, což byl neklamný signál definitivního konce letošního léta. Tato trochu nostalgická nálada se vkrádala do duší každého z nás. Když jsme se dostatečně pokochali tímto nádherným pohledem, pokračovali jsme kolem Foralovy hájovny nad Hvozdem směrem ke Knínicím. Doma nás čekaly poslední přípravy na setkání se Sv. otcem Benediktem XVI. v Brně-Tuřanech, ale to už je jiná kapitola.

Sama za sebe mohu říci, že se výlet vydařil a že nám bylo společně dobře. Můžeme děkovat Pánu, že nám dopřál tak pěkný den.

Autoři článků: