Fatimský apoštolát o evangelizaci (1994)

Fatimský apoštolát připravil pro šíření katolické víry a mariánské úcty evangelizaci, která se opírá o nejpodstatnější evangelizační otázkou: „Je možné dokázat existenci Boží?“
Tento evangelizační pořad byl uveden v mnoha městech a farnostech v Cechách, na Moravě i na Slovensku. Také u nás, v Říčanech, budeme 25. března v 19.00 hodin v kulturním domě mít možnost přivítat katolického kněze P. Pavla Dokládala z Třebíče s jeho velmi zajímavým programem. Spolu s ním se při promítání barevných diapozitivů slovem i obrazem ocitneme na mnoha místech západní Evropy, abychom prožili tzv. doteky Boží milosti. Jmenujme např. Paraly-Monial, Lurdy, Nevers, Limpias a další.
Dozvíme se odpovědi na otázky, jež si klade nejeden z nás: „Co se se mnou stane v okamžiku smrti?, Kdo je to Ježíš?, Význam a smysl mariánských zjevení.“ Evangelizace je velmi vhodná zvláště pro ty, kteří Krista hledají a působí značné duchovní povzbuzení i těm, kteří věřící jsou.
Milí farníci, všichni jste srdečně zváni i se svými přáteli a známými i z jiných farností