Hlas českého vysílání Vatikánu

Český kněz P. Petr Ovečka SJ. byl hlasatelem českého vysílání Vatikánského rozhlasu nejen pro Čechy ve vlasti, ale ve všech koutech světa. Psal a namlouval tyto pořady, psal a překládal zajímavé zprávy pro český katolický časopis. Byl zkušeným průvodcem poutníků, a to nejen českých.

Jeho zásluhou jsem se svou ženou navštívil i Vatikán, jeho zahrady, papežovo soukromé rozhlasové studio i Vatikánský rozhlas. Dostali jsme se  též na audienci k panu kardinálu Beranovi v české koleji Nepomucenu a odnášeli jsme si kromě jeho požehnání i hezký balík cenné náboženské literatury.

Poslední římské setkání s P. Ovečkou bylo již po pádu komunismu, kdy jsme s výpravou brněnských salesiánů navštívili Nepomucenum.

P. Ovečka pak za několik let přesídlil na jezuitskou kolej do Prahy. I ve svém vysokém věku tam redigoval časopis „Jezuité“.

Svou pozemskou pouť naplněnou bohatou činností ukončil loni 23. prosince v Praze. Pán ho povolal slavit Vánoce v nebi. Patří mu naše vděčná vzpomínka.

Autoři článků: