Hledání pokladu (1993)

1. července t. r. za přítomnosti pana faráře, sestry Helenky, některých rodičů a farníků se sešly děti a školní mládež z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic na zahradě fary k posezení u táboráku. Bylo to vlastně takové zakončení školního roku a vykročení do prázdnin.
Ještě za světla napínala zvědavost dětí hra Hledání pokladu. Se zaujetím se vydávaly skupinky dětí po šipkách ke svému cíli -pokladu, který byl dobře ukryt na prelatuře. Všechny děti poklad našly a poslední skupina vítězoslavně přinesla poklad k táboráku. „Copak asi bylo tím tajemným pokladem?“ napadne kohokoliv z nás. Nemohlo to být nic vítanějšího a vhodnějšího, než plech plný voňavých špekáčků. S radostným pokřikem hurá, si děti i ostatní, špekáčky opekli.
Po malém hodování přišla na řadu divadelní múza. Za přicházejícího šera a svitu měsíce se na trávníku odehrál tragikomicky laděný příběh královské rodiny, z něhož se nakonec vyklubala reklama. Svých rolí se za všeobecného veselí velmi dobře zhostila naše mládež.
Po tomto povedeném kousku přišly na řadu písničky veselé i s duchovní tématikou.
Závěrem každý, kdo chtěl, připojil poděkování a prosbu za své bližní i celou farnost. Následovala modlitba na dobrou noc a ruce všech přítomných se spojily a vytvořily jeden společný kruh,v němž pocítili sounáležitost s Pánem.
S přáním dobré noci se všichni rozcházeli domů.

Autoři článků: