Hudební jaro Zdeňka Pololáníka

Ve dnech 14.4., 5.5. a 26.5.2010 se konal první ročník hudebního festivalu pod názvem Hudební jaro Zdeňka Pololáníka. Tento festival byl uveden v rámci Kruhu přátel hudby, který pořádá Městské kulturní středisko v Tišnově. Všechny koncerty byly uvedeny pod záštitou Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška, generálního vikáře, Mons. Josefa Šindara, faráře v Tišnově a Ing. Františka Svobody, starosty města Tišnova.

Zdeněk Pololáník patří k nejvýznamnějším soudobým skladatelům. Narodil se v Tišnově. Je absolventem Konzervatoře v Brně (obor varhany ve třídě prof. Černockého) a JAMU (skladba u V. Petrželky a T. Schaefera).

Všechny tři koncerty byly provedeny v kostele sv. Václava v Tišnově. První (14.4.2010) byl věnován varhanám a trubce. Na varhany zahrála Lucie Žáková a na trubku Vlastimil Bialas.

Kostel byl zaplněn do posledního místa posluchači, kteří připravili účinkujícím i přítomnému skladateli Z. Pololáníkovi velké ovace a muselo se přidávat.

Druhý koncert (5.5.2010), byl ve znamení zpěvu s doprovodem varhan. Na programu bylo patnáct skladeb různých autorů na téma Nejkrásnější Ave Maria. Zazněly Ave Maria od G. Cacciniho, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, K. Bendla, F. Schuberta, Ch. Gounoda, ale také L. Kuby a Z. Pololáníka.

Pěvecký part přednesla Olga Procházková, sólistka opery Slezského divadla v Opavě. Na varhany ji doprovodil František Šmíd, který s velkým citem a pochopením pro sólový hlas dotvořil atmosféru dokonalého zážitku.

Koncert se setkal s obrovským nadšením, publikum tleskalo účinkujícím vstoje a vyžadovalo další přídavky.

Třetí závěrečný koncert (26.5.2010) se konal pod názvem Ozvěny Velikonoc. Program uváděl skladby Zdeňka Pololáníka „Velikonoční cesta pro soprán a komorní orchestr“ a „Cantus psalmorum pro basbaryton a klavír“. Na koncertu vystoupili renomovaní umělci Olga Procházková, soprán, sólistka opery Slezského divadla v Opavě, Richard Novák, bas, sólista opery Národního divadla v Brně, Karel Košárek, klavír, spoluúčinkoval Tišnovský komorní orchestr pod vedením Jaroslava Kolesy. Orchestr vznikl jako neprofesionální smyčcové těleso, složené z hudebníků z Tišnova, Brna a okolí.

Posluchači byli překvapeni úrovní provedení těchto skladeb Z. Pololáníka a dlouho aplaudovali nejen účinkujícím, ale i samotnému autorovi.

První ročník festivalu Hudební jaro Zdeňka Pololáníka v Tišnově, připraveného k poctě posledního žijícího romantika současnosti, skončil velkým úspěchem. Nejen všech zúčastněných umělců, ale i znamenitou dramaturgií, která dokázala na všech třech koncertech zaplnit kostel do posledního místa. Tento první ročník se tak stal velkým příslibem pro další rok 2011.

František Šmíd,
převzato ze Zpravodaje Musica Sacra, č. 3/2010 (zkráceno)

Autoři článků: