Hudební rodina Zdeňka Pololáníka

O panu magistru Zdeňku Pololáníkovi jsme na našich webových stránkách psali mnohokrát (viz hlavně zde). Představme si nyní jeho rodinu. Možná to vás, čtenáře, překvapí, ale řeč bude opět především o hudbě.

Na fotografii nahoře vidíte dceru manželů Pololáníkových, paní Mgr. Janu Kubovou.

Je absolventkou Konzervatoře a JAMU v Brně v oboru hry na varhany. Po úspěšném ukončení studia na konzervatoři získala 1. místo v celostátní soutěži mladých varhaníků v tehdejším Československu. Věnovala se koncertní činnosti a doprovázela sbory na varhany a klavír (Kantiléna, VSMU, PSMU, Krásnohorská aj.), doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Anglie Estonsko, Rusko). Některé z varhanních skladeb svého otce nahrála na CD. Působí jako pedagog na ZUŠ a varhanice v Duchovním centru na Lesné v Brně.

Petr Pololáník, syn manželů Pololáníkových, sklízí velké úspěchy jako dirigent a aranžér doma i v zahraničí. Jeho hlavní činností je příprava a nahrávání nových skladeb živě i elektronicky. Spokojení skladatelé i ze vzdálených částí světa se k němu rádi vracejí. Více si o něm můžete přečíst v rozhovoru v časopise Holešovsko (viz i jeho webové stránky). Nejzajímavější ale bude podívat se na něj při práci: 

Pro ty, kteří ho neznají: Petr Pololáník je ten hlavní, který tam diriguje! Úžasné, že?

Manželku pana Zdeňka Pololáníka a matku těchto dvou dětí není třeba představovat nám, farníkům z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Známe ji z kostela a vůbec ze života našich farností. Mgr. Jarmila Pololáníková (roz. Linková) je absolventkou Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně (1965). Pracovala jako učitelka na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce u Brna. I když se v oblasti hudby neproslavila tak jako její nejbližší, pro hudbu udělala velmi mnoho tím, že je trpělivou sekretářkou svého manžela, pomáhá mu svým praktickým smyslem, doprovází ho na různých koncertech a dalších akcích, přijímá hosty a především se dobře o svého manžela stará. Bez ní by Zdeněk Pololáník určitě nebyl tím čím je.

Článek by nebyl úplný, kdyby v něm nebyla řeč o bratru paní Pololáníkové. Pan doc. PhDr. Arne LINKA, CSc (zemřel 6. 3. 1999 v Brně) byl a je velmi známou osobností. Tento čestný občan Kroměříže byl opravdu mnohostranný: skladatel, vědec, pedagog, klavírista a fenomenální koncertní improvizátor. Je autorem četných pořadů a klavírních vystoupení v rozhlase, televizi, doma i v zahraničí. Napsal řadu knih, jeho poslední kniha Kapitoly z muzikoterapie (1997) je první českou prací na toto téma z pozice hudebníka. S bezpečným zázemím vzdělance a bystrým úsudkem obohatil odborná diskusní pléna a polemiky… byl špičkovým profesionálem svých oborů. Srdečný, tolerantní, nezáludně přímý, lidský, se smyslem pro humor a s touhou po společenské harmonii (PhDr. Olga  Kittnarová). Přečtěte si o něm heslo v hudebním slovníku a podívejte se na kousek videa z televizního pořadu, kde pan Linka hovoří o muzikoterapii.